Pogodnosti koje nudimo:

1. Izuzetna lokacija za pokretanje poslovanja
2. Uređena infrastruktura
3. Poslovno okruženje
4. Prirodni i ljudski resursi
5. Podrška lokalne uprave

POLOŽAJ OPŠTINE BROD

Opština Brod se danas prostire se na površini od 228 km2 površine. Brod je ravničarski poljoprivredni kraj. Brod je okružn opštinama: Derventa, Doboj, Modriča, Odžak i Slavonski Brod u Republici Hrvatskoj.

Na razvoj Broda uticala je važna longitudinalna posavska cesta i glavna železnička magistrala: Ljubljana – Zagreb – Beograd. Povoljan geografski položaj omogućio je dobru saobraćajnu povezanost Opštine sa zemljama iz okruženja i šire. Opština Brod leži na magistralnom putu Sarajevo – Zenica – Doboj – Derventa – Slavonski Brod gledajući sjever jug. Pravac istok – zapad je takođe povezan, putem Banja Luka – Brod – Bijeljina pa dalje na istok. Pored ovog opština Brod se nalazi svega 5 km od autoputa “Zagreb – Beograd”, a u budućnosti i na koridoru “5-C” koji bi trebalo prolaziti 20 kilometra istočno od Broda i povezivati Ploče – Sarajevo – Osijek – Budimpeštu.

Potrebno je naglasiti da je prema Prostornom planu Republike Srpske predviđena je izgradnja željezničke pruge Brod – Modriča. Svakako, jedan od značajnijih infrastrukturnih objekata je postojanje graničnog prelaza i samog mosta na rijeci Savi koji povezuje opštinu Brod u Republici Srpskoj sa Slavonskom Brodom u Republici Hrvatskoj.

PRIRODNI RESURSI

Glavna prirodna bogatstva opštine Brod čine: poljoprivredno zemljište, šume, rijeke Sava i Ukrina. Skoro kompletno područje opštine Brod nalazi se u ravnici. S obzirom na takav teren, područje obiluje izuzetno kvalitetnim zemljištem povoljnim za razvoj poljoprivrede.

Prema katastarskim podacima opština Brod raspolaže sa 23.416 ha ukupne zemljišne površine, od čega se u privatnom vlasništvu nalazi 15855 ha (67,71%), a u državnom vlasništvu 7561 ha (32,29%).

Šume su rasprostranjene i zastupljene po čitavom području opštine. U okviru administrativnih granica opštine Brod korisnik državnih šuma je Javno preduzeće šumarstva “Šume Republike Srpske” a.d. Sokolac, Šumsko gazdinstvo “Doboj” iz Doboja, Šumska uprava Derventa, koje je nadležna za teritoriju opštine Brod i izvršilac stručno-tehničkih poslova u šumama u privatnoj svojini. Prema katastarskim podacima u opštini Brod šume pokrivaju površinu od 5.580 ha tj. 23.8% od ukupne zemljišne površine i raspoređene su po čitavom području opštine.

Skupština opštine Brod je 30.05.2006. godine usvojila Šumsko privrednu osnovu za period od 01.01.2006. do 31.12.2015. godine, kojom su određene osnovne smjernice i ciljevi gazdovanja šumama, mjere za unapređenje šuma, očuvanje i jačanje opšte korisnih funkcija šuma i zaštita šuma. Prema evidencji Šumskog gazdinstva Doboj na području opštine Brod u 2010. godini je realizovano četinara u količini od 933,84 m3 i lišćara 5.631,15 m3, u ukupnoj vrijednosti od 391.908,30 KM.

Najznačajnije vodene površine su rijeka Sava čija dužina toka na teritoriji opštine iznosi cca 29 km, koja prihvata sve površinske vode ovog područja, a ujedno predstavlja i državnu granicu prema Republici Hrvatskoj. Prema podacima iz vodomjerne stanice u Brodu najveći vodostaji na rijeci Savi i Ukrini bilježeni su u martu, aprilu i maju, zatim novembru.

CONTACT US

If there are any questions you'd like to ask, please fill in the below form and one of our team members will contact you back.

X
CONTACT US