USVOJEN INTEGRALNI PROGRAM KAPITALNIH INVESTICIJA ZA PERIOD 2020. – 2022. GODINA

Skupština opštine Brod na 36. redovnoj sjednici održanoj 28. februara usvojila je Integralni program kapitalnih investicija opštine Brod za period 2020.–2022. godina. U skladu sa kriterijumima  BFC SEE standarda, tačka 10. „Adekvatna infrastruktura i pouzdane komunalne usluge“, odnosno tačkom 10.1. „Opština ima višegodišnji plan infrastrukturnog razvoja“, da bi Opština Brod zadržala status opštine sa povoljnim poslovnim okruženjem, pristupilo se izradi ovog Programa. Nakon održane javne rasprave o  Nacrtu Integralnog programa kapitalnih investicija opštine Brod za period 2020. – 2022. godine i poslije sprovedene rasprave usvojen je Integralni program u kojem se navodi da ukupna vrijednost kapitalnih investicija predviđenih za finansiranje iz budžeta Opštine, od strane donatora i kredita iznosi oko 25.315.000 KM, od čega će oko 52% biti finansirano u tekućoj godini, dok će se u 2021. investirati oko 32% i oko 16% u 2022. godini.

Integralni program možete pročitati na ИПКИ 2020.-2022.

CONTACT US

If there are any questions you'd like to ask, please fill in the below form and one of our team members will contact you back.

X
CONTACT US