Raspoloživa radna snaga prijavljena u evidenciju JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, filijala Doboj, kancelarija Brod.

Na evidenciji JU Zavoda za zapošljavanje RS, filijala Doboj, kancelarija Brod nalazi se ukupno 1.136 lica. U tabeli ispod je prikazan broj nezaposlenih prema struci, prikazana su samo zanimanja za koja ima 10 i više raspoloživih radnika.

NAZIV ZANIMANJA Radna snaga prema zanimanju  31.08.2018. god.
Prodavač 109
Bravar 77
Ekonomski tehničar 81
Tehničar za računare 42
Kuhar 27
Automehaničar 24
Konobar 22
Vozač teretnih vozila 10
Maturant gimnazije 16
Hemičar – operater 20
Daktilograf 13
Hemijski tehničar 19
Turistički tehničar 13
Diplomirani (strukovni) ekonomista 18
Elektro zavarivač 11
Profesor razredne nastave 16
Frizer za muškarce i žene 15
Elektrotehničar – energetičar 10
Medicinska sestra – tehničar 14

U narednoj tabeli i dijagramu se može vidjeti raspoloživa radna snaga prema starosnoj strukturi:

Starosna dob Broj radnika na raspolaganju
Od 18 do 30 godina 302
Od 30 do 40 godina 233
Od 40 do 50 godina 256
Od 50 do 60 godina 250
Preko 60 godina 95
Ukupno: 1.136
CONTACT US

If there are any questions you'd like to ask, please fill in the below form and one of our team members will contact you back.

X
CONTACT US