Opština Brod je u procesu izrade prostorno planske dokumentacije za period 2017. – 2037. godina. Nacrt prostornog plana je usvojen, kao i Prostorni plan. Posle usvajanja Prostornog plana, Opština Brod je pristupila izradi Urbanističkog plana, a zatim i regulacionih planova.  

Odluka o usvajanju prostornog plana

Odluka_Urbanistički plan

Granice obuhvata Urbanističkog plana

CONTACT US

If there are any questions you'd like to ask, please fill in the below form and one of our team members will contact you back.

X
CONTACT US