METALSKI SEKTOR

Sektor metalne industriji u opštini Brod zauzima značajno mjesto. Kroz razvoj malih i srednjih preduzeća, ima tendencije porasta, a u periodu 2014. – 2018. godina u Brod su investirali:

 • Anton Paar ShapeTec BA” d.o.o. (Austrija) sa 27 novozaposlenih radnika.
 • Krampitz international & Partner” d.o.o. (Njemačka) sa 18 novozaposlenih radnika i proširavanjem postojećih kapaciteta.
 • Scai Adapter o.o. (Italija) je udvostručio broj zaposlenih i proširio postojeće kapacitete.

Od uslužnih privrednih subjekata iz metalskog sektora najzanačjni su:

 • “DM montaža” d.o.o. sa 16 zaposlenih radnika čija je osnovna djelatnost  zavarivanje, izrada i montaža čeličnih konstrukcija kao i obuka zavarivača odgovarajućim postupcima.
 • “Ross-adrija” d.o.o. sa 20 zaposlenih radnika,  čija je osnovna djelatnost  zavarivanje, izrada i montaža čeličnih konstrukcija kao.

Od ponude slobodne radne snage na birou Brod Zavoda za zapošljavanje RS nalazi se:

 • 135 bravara,
 • 19 zavarivača,
 • 11 metalo strugara
 • 23 mašinska tehničara.

Uvoz – Izvoz

U 2017. godini u opštinu Brod najviše je uvezeno sljedeće robe:

 • gvožđa i čelika u vrijednosti 23.840.537,00 KM,
 • proizvoda od gvožđa i čelika u vrijednosti 1.423.120,00 KM.

U 2017. godini iz opštine Brod najviše je izvezeno sljedeće robe:

 • proizvoda od gvožđa i čelika u vrijednosti 37.725.801,00 KM
 • gvožđe i čelik u vrijednosti 2.326.481, 00 KM.

Glavne zemlje izvoznice su: Italija, Turska, Austrija, Njemačka, Švedska, Hrvatska, Slovenija i Švedska.

Obrazovanje kadrova metalskih struka vrši se u:

 • Srednjoj školi „Nikola Tesla Brod“ za zanimanja Bravar-Zavarivač, ukupno 30 polaznika svake godine
 • Prekvalifikacija u oblasti zavarivanja (TIG, WIG, REL MAG i slični postupci) – obuku vrši „Bakara“ d.o.o. Liješće, i „DM-montaža“ d.o.o. Brod, sa međunarodno priznatim sertifikatima.

Opština Brod u protekle tri  godine planirala je i realizovala prekvalifikaciju iz oblasti zavarivanja. Do sada je ovim programom obučeno oko 40 polaznika.

Najveći potencijal unutar metalskog sektora ima podsektor za izvođenje bravarskozavarivačkih radova, metalopreradjivačku industriju, autoindustriju i pružanje usluga iz oblasti metalske industrije.

POLJOPRIVREDA OPŠTINE BROD

Poljoprivredna proizvodnja na području opštine Brod, u proteklih pet godina intenzivno se razvija, u velikoj meri zahvaljujući akcijama preduzetim od strane lokalne samouprave.

U okviru opštinskog budžeta svake godine su predviđena sredstva za podsticaje u  poljoprivredi,a paralelno sa tim se objavljuju oglasi za zakup poljoprivrednog zemljišta. Do sada kroz koncesije je izdato 62 hektara a kroz zakup 919 hektara obradivog zemljišta. Sa takvom praksom se nastavlja i dalje jer je preostalo još 1.134 hektara. Samim tim se konstantno povećava i broj registrovanih porodičnih poljoprivrednih gazdinstva, tako da je 2015. bilo 252 gazdinstva, 2016. 302 gazdinstva a 2017. godine  351 gazdinstvo. U oblasti poljoprivrede pojavljuju se i strani investitori, tako da je jedna holandska kompanija zainteresovana za izgradnju farme muznih krava za 500 grla i već je uzela u zakup oko 50 hektara obradivog zemljišta.

Najintenzivnija proizvodnja je u oblasti mlekarstva, gde se iz godine u godinu beleži porast otkupljenih količina svežeg mleka, tako da je u prošloj godini zabeležena količina od 2.450.000 litara sa tendencijom daljeg porasta. U isto vreme je razvijen i tov bikova, kao i proizvodnja svinja, koja je dostigla brojku od oko 7.000 grla raznih kategorija.

Ratarska proizvodnja se zasniva u saradnji sa stočarskom proizvodnjom, jer se na taj način obezbeđuje najveći deo hraniva za postojeći stočni fond, a deo proizvodnje se predaje kroz organizovani otkup i to najviše kukuruz i pšenica. Pored svih vrsta žitarica, zastupljene su i gajene livade, koje su zasejane lucerkom i detelinsko-travnim smešama.

Voćarstvo je zastupljeno na površinama od 644 hektara i sve više se formiraju voćnjaci sa savremenim načinom uzgoja voća. U narednom periodu je predviđena i izgradnja jednog rashladnog objekta za smeštaj i čuvanje voća do prodaje. Najviše su zastupljene voćne vrste šljiva, kruška i jabuka, a poslednjih godina sve više niču i savremeni zasadi lešnika i oraha.

Poljoprivrednu proizvodnju pratimo u saradnji sa Poljoprivrednim institutom Republike Srpske iz Banja Luke, sa kojim je organizovana kontrola kvaliteta zemljišta i predlozi mera za korišćenje organkog i mineralnih đubriva, kao i plodoreda, a sa Institutom za razvoj i unapređenje poljoprivrede iz Brčkog u pripremi je organizovana proizvodnja uljarica (soja, suncokret i uljana repica) za poznatog kupca.

CONTACT US

If there are any questions you'd like to ask, please fill in the below form and one of our team members will contact you back.

X
CONTACT US