Red. Br. Vlasnik poslovnog prostora Lokacija Površina (m²) Zona Cijena po m² Komunalna infrastruktura Kontakt osoba
1. „VUČJAK“ d.o.o. Brod Trg Patrijarha Pavla br.2 13,40 prva Po dogovoru sa vlasnikom prostora Ima, opremanje namještajem prema dogovoru sa vlasnikom Mato Krajinović, +38765636361

Email: vucjak@teol.net

2. „VUČJAK“ d.o.o. Brod Trg Patrijarha Pavla br.2 17,80 prva Po dogovoru sa vlasnikom prostora Ima, opremanje namještajem prema dogovoru sa vlasnikom Mato Krajinović, +38765636361

Email: vucjak@teol.net

3. „VUČJAK“ d.o.o. Brod Trg Patrijarha Pavla br.2 19,70 prva Po dogovoru sa vlasnikom prostora Ima, opremanje namještajem prema dogovoru sa vlasnikom Mato Krajinović, +38765636361

Email: vucjak@teol.net

4. „VUČJAK“ d.o.o. Brod Trg Patrijarha Pavla br.2 34,00 Prva Po dogovoru sa vlasnikom prostora Ima, opremanje namještajem prema dogovoru sa vlasnikom Mato Krajinović, +38765636361

Email: vucjak@teol.net

.5. „VUČJAK“ d.o.o. Brod Trg Patrijarha Pavla br.2 56,00 Prva Po dogovoru sa vlasnikom prostora Ima, opremanje namještajem prema dogovoru sa vlasnikom Mato Krajinović, +38765636361

Email: vucjak@teol.net

6. „VUČJAK“ d.o.o. Brod Trg Patrijarha Pavla br.2 34,00 Prva Po dogovoru sa vlasnikom prostora Ima, opremanje namještajem prema dogovoru sa vlasnikom Mato Krajinović, +38765636361

Email: vucjak@teol.net

7. „VUČJAK“ d.o.o. Brod Ul.Svetog Save br.50 103,00 Prva Po dogovoru sa vlasnikom prostora Ima, opremanje namještajem prema dogovoru sa vlasnikom Mato Krajinović, +38765636361

Email: vucjak@teol.net

8. „VUČJAK“ d.o.o. Brod Ul.V.Karadžića br.12 120,00 Četvrta Po dogovoru sa vlasnikom prostora Ima, opremanje namještajem prema dogovoru sa vlasnikom Mato Krajinović, +38765636361

Email: vucjak@teol.net

9. Mačinković Bogdan Ul.Jovana Raškovića br.1 56,00 Prva Po dogovoru sa vlasnikom prostora Ima, opremanje namještajem prema dogovoru sa vlasnikom Boro Šukurma

+38765514916

10. ADDIKO Bank a.d. Banja Luka Ul. V. Ž.Mišića – Ul.Sv.Save (lokacija Stari garnizon) 231,99

(roh bau stanje)

Prva Po dogovoru sa vlasnikom prostora Ima, opremanje namještajem prema dogovoru sa vlasnikom Vladimir Milutinović

+3875151336721

Email: novo.srdic@addiko.com

11. POŠTE SRPSKE a.d. Banja Luka Ul.Svetog Save br.36 225,12 prva Po dogovoru sa vlasnikom prostora Ima, opremanje namještajem prema dogovoru sa vlasnikom Obrenko Poljašević

+38753220600

Email: rjdoboj@postesrpske.com

12. POŠTE SRPSKE a.d. Banja Luka Ul.Svetog Save br.36 402,80 prva Po dogovoru sa vlasnikom prostora Ima, opremanje namještajem prema dogovoru sa vlasnikom Obrenko Poljašević

+38753220600

Email: rjdoboj@postesrpske.com

13. POŠTE SRPSKE a.d. Banja Luka Vinska 66,18 izvan zone gr.gr.zem Po dogovoru sa vlasnikom prostora Ima, opremanje namještajem prema dogovoru sa vlasnikom Obrenko Poljašević

+38753220600

Email: rjdoboj@postesrpske.com

CONTACT US

If there are any questions you'd like to ask, please fill in the below form and one of our team members will contact you back.

X
CONTACT US