Ovaj Odsjek obavlja poslove i radne zadatke koji se odnose na pitanja lokalnog razvoja. Prati i procjenjuje primjenljivost usvojene Strategije razvoja opštine. Odsjek priprema Načelniku opštine najoptimalnija rješenja i vrši stručnu analizu efekata za svako područje posebno i za Strategiju razvoja u cjelini, predlaže i priprema procjenu prioriteta u Strategiji razvoja i dinamički operativno postavlja rokove za njenu realizaciju predviđajući i određujući nosioce pojedinih projekata kao osnovu za njenu realizaciju uvrštavajući je u kvartalne, polugodišnje i godišnje planove rada na razvoju opštine, odnosno provođenju usvojene Strategije, koordinira rad sa načelnicima odjeljenja u Opštinskoj upravi i drugim organima i organizacijama na podruju opštine i šire, a koji su nadležni za pojedina područja, odnosno predviđeni ili određeni kao subjekti – nosioci aktivnosti Strategije razvoja opštine.

Odsjek vrši stručnu obradu i procjenu ponuđenih rješenja angažujući, uz saglasnost Načelnika opštine, po ukazanoj potrebi konsultante i konsultantske kuće za pojedina pitanja i dijelove razvojnih planova – strategije razvoja opštine, učestvuje i koordinira aktivnosti sa načelnicima odjeljenja i drugim organima i organizacijama na području opštine na izradi elaborata za apliciranje za sredstva IRB, međunarodnih institucija, donatorskih sredstava, sredstva i projekata nevladinih i drugih organizacija, predlaže i obezbjeđuje konstrukciju finansiranja pojedinih projekata (iz Strategije razvoja ili drugih projekata) i priprema Načelniku opštine najpovoljnija rješenja. Sačinjava stručne analize i informacije, izvještaje za potrebe Skupštine opštine, Načelnika opštine, Privredni savjet i druga tijela koja su organizovana u cilju sagledavanja i predlaganja najoptimalnijih rješenja za pojedine oblasti i opštinu u cjelini.

Priprema prijedloge i rješenja u pravcu stvaranja povoljnog privrednog ambijenta, a u cilju privlačenja investitora i otvaranja novih radnih mjesta u realnom sektoru. Aktivno učestvuje u izradi godišnjih planova rada odjeljenja u Opštinskoj upravi i drugim organima i organizacijama na području opštine sinhronizujući ih i usaglašavajući ih sa ciljevima i rokovima utvrđenim u Strategiji razvoja opštine. Tokom godine prati realizaciju planova, vrši nadzor na provođenju, preduzima mjere za realizaciju i pruža stručnu pomoć, izvještava Načelnika opštine o svim bitnim pitanjima i problemima u realizaciji Strategije razvoja.

Vezani dokumenti

CONTACT US

If there are any questions you'd like to ask, please fill in the below form and one of our team members will contact you back.

X
CONTACT US