• Izrađuje aplikacione pakete za apliciranje na donatorska sredstva;
  • Vrši implementaciju i monitoring projekata;
  • Predlaže i obezbjeđuje konstrukciju finansiranja pojedinih projekata;
  • Sačinjava stručne analize i informacije, izvještaje za potrebe Skupštine opštine, Načelnika Opštine, Privredni savjet i druga tijela koja su organizovana u cilju sagledavanja i predlaganja najoptimalnijih rješenja za pojedine oblasti i Opštinu u cjelini;
  • Aktivno učestvuje u izradi godišnjih planova rada odjeljenja u Opštinskoj upravi i drugim organima i organizacijama na području opštine sinhronizujući ih i usaglašavajući ih sa ciljevima i rokovima utvrđenim u Strategiji razvoja opštine;
  • Tokom godine prati realizaciju planova, vrši nadzor na provođenju, preduzima mjere za realizaciju i pruža stručnu pomoć, izvještava Načelnika opštine o svim bitnim pitanjima i problemima u realizaciji Strategije razvoja;
  • Kontinuirano komunicira sa lokalnim privrednicima;
  • Podstiče lokalne privrednike na širenje kapaciteta;
  • Promoviše potencijale opštine Brod.
CONTACT US

If there are any questions you'd like to ask, please fill in the below form and one of our team members will contact you back.

X
CONTACT US