Brod (nekada Srpski Brod, prije toga Bosanski Brod) je naseljeno mjesto na krajnjem sjeveru Republike Srpske i BiH. Administrativni je centar istoimene opštine.  Nalazi se na široko otvorenoj i lako prohodnoj Peripanonskoj niziji, na obali rijeke Save u Posavini. Na lijevoj strani rijeke se nalazi Slavonski Brod. Prostire se na površini od 228 km2. Na razvoj Broda uticao je njegov povoljan položaj, odnosno blizina  autoputa  Beograd – Zagreb – Ljubljana kao i  željezničke magistrale Beograd – Zagreb – Ljubljana. (Izvor Strategija razvoja opštine Brod 2016. – 2020. godina)

Nadmorska visina opštine Brod je oko 90 metara. Klima je umereno kontinentalna sa prosječnom zimskom temperaturom oko 0oC i ljetnom oko 30 oC. Godišnja količina padavina je ispod prosjeka i kreće se oko 600 mm.

Glavna prirodna bogatstva opštine Brod čine poljoprivredno zemljište, šume, rijeke Sava i Ukrina. U strukturi ukupnih zemljišnih površina najzastupljenije je poljoprivredno zemljište koje zauzima površinu od 15.611 ha (66,7%), a zatim šumsko zemljište 5.580 ha (23,8%).

228 km2

10.240.000 KM / 5.250.000 €

Ilija Jovičić

Svetog Save 17, 74450 Brod

Tel/Faks: +387 53 610 116

Umjereno kontinentalna

Srednjeevropsko vrijeme

CONTACT US

If there are any questions you'd like to ask, please fill in the below form and one of our team members will contact you back.

X
CONTACT US