JAVNI POZIV ZA PRUŽANjE MENTORING USLUGA MIKRO, MALIM I SREDNjIM PREDUZEĆIMA I PREDUZETNICIMA

Razvojna agencija Republike Srpske raspisala je Javni poziv za pružanje mentoring usluga mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima u Republici Srpskoj.

Proces mentoringa odvija se prema metodologiji Agencije, razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA). Metodologija određuje korake koje stručno lice – mentor provodi u direktnom kontaktu i radu sa vlasnikom, odgovornim licem preduzeća, odnosno upravom, određeni broj sati (najviše do 50 sati po korisniku) i to u prostorijama korisnika.

Usluga mentoringa je besplatna.

Javni poziv je otvoren od 15.juna do 24. jula 2020. godine do 24 časa.

Javni poziv i sve ostale informacije možete pronaći na sljedećim internet stranicama:

1. http://www.rars-msp.org/sr/javni-poziv-za-provodjenje/n1373

  1. http://www.preduzetnickiportalsrpske.net/banja-luka-javni-poziv-za-provo-enje-standardizovane-usluge-mentoringa-za-mikro-mala-srednja-preduze-preduzetnike-u-republici-srpskoj/

Za detaljne informacije možete se obratiti Agenciji na elektronsku adresu: mentoring@rars-msp.org ili na broj telefona: 051/222-157.

 

CONTACT US

If there are any questions you'd like to ask, please fill in the below form and one of our team members will contact you back.

X
CONTACT US