Poslovna zona Skele

Površina: 100.000 m²
Pripadnost zoni gradskog građevinskog zemljišta: II zona
Klasifikacija prema djelatnosti: MJEŠOVITA
Klasifikacija po veličini: MALA
Udaljenost od graničnog prelaza: 1 km
Udaljenost od magistralnog puta: 1 km


Vidi olakšice

Lokacija: Brod, Ulica Skele, koordinate: 45.1455, 18.0153, ulaz u zonu kroz Ulicu Kralja Petra Prvog Oslobodioca.

Kroz zonu je izgrađena makadamska ulica

Zona gradskog građevinskog – II

Površina parcela: 100.000 m²

Infrastruktura:

  1. Saobraćajnica – asfaltni pristup iz dva pravca (iz Ulice Skele i sa puta M 14 – Kralja Petra Prvog Oslobodioca)

Saobraćajnica unutar zone makadamska,

  1. Voda – dostupan kapacitet Ø160, Opština Brod snosi troškove dovođenja voda do granice parcele,
  2. Kanalizacija – dostupan kapacitet Ø800mm – Opština Brod snosi troškove dovođenja voda do granice parcele.
  3. Na lokaciji Poslovne zone postoje dva podzemna kabla sa mogućnošću priključenja trafostanice i u neposrednoj su blizini.

Pogodnosti:

  1. Opština daje zemljište, bez naknade, u trajno vlasništvo za proizvodno – uslužne kapacitete koji zapošljavaju preko 50 radnika ekološki prihvatljivog programa u površini tri puta većoj od površine objekta koji se gradi,
  2. Prve godine investitori su oslobođeni plaćanja komunalne naknade,
  3. Renta i naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta se može platiti u ratama,
  4. Opština učestvuje u finansiranju prekvalifikacije radnika ukoliko traženih specijalnosti nema na Birou za zapošljavanje.

Lokacija 1

Površina: 26,6 ha
Pripadnost zoni gradskog građevinskog zemljišta: II zona
Klasifikacija prema djelatnosti: MJEŠOVITA
Klasifikacija po veličini: MALA
Udaljenost od graničnog prelaza: 1.5 km
Udaljenost od magistralnog puta: 1 km
Prednosti: Neposredna blizina rafineriji nafte, pristup plovnom pravcu rijeke Save.


Vidi olakšice

Opis

Granica lokacije 1 počinje s parkirnog mjesta Brodove Rafinerije nafte i uz nasip se spušta prema granicama parcele označene kao c.r. 69. Od ove točke granice mjesta 1 okreću se desno na ulicu Sv. Save. Iz spomenute točke, granica poslovnog položaja prolazi kroz Sv. Sava do Željezničkog visoravni (c.c. 4743) i stiže u stambeni blok označen kao c.r. 1309/1. Nakon granice c.r. 1309/1 granica mjesta ide u V. ulicu putnika. U tom trenutku granica mjesta srušena je na jug i dolazi u ulicu S. Stjepanović koja predstavlja južnu granicu poslovne lokacije sve do ulice Sv. Save. Od navedenog mjesta, granica se nastavlja u smjeru sjevera nakon parkirališta do polazne točke ove poslovne lokacije. Na karti se crpi električna distribucijska mreža. Približna neopterećena (besplatna) snaga je naznačena na naponskim razinama od 0,4 KW na pojedinačnim TSS i 10 KW na pojedinačnim prijenosnim vodovima. Postojeći uvjeti i mogućnosti spajanja na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu: ulica Sv. Save (od parkirališta RN) je voda koja se nalazi na pločniku cijele duljine ovog poslovnog mjesta od 110 mm. Kanal za odvod se nalazi između ulice i biciklističke staze od 800 i 500 mm. Na temelju postojeće infrastrukture u okolišu moguće ga je koristiti (ceste, voda, struja, kanalizacija), kao i rješavanje specifičnih zahtjeva investitora. Mogućnost proširenja i izgradnje telefonske mreže omogućila je razvoj tehničkih rješenja koja će se provoditi u skladu s potrebama investitora. Položaj 1 na zapadu ima granicu s Rafinerijom nafte, što je prioritet za poslovne subjekte čije će poslovanje biti povezane s njom. Druga prednost se vidi u vezi sa obalom Save, kao plovnim putem, što bi olakšalo plasman i transport robe potencijalnim subjektima koji se bave proizvodnjom.

Lokacija 2

Površina:  9,1 ha
Pripadnost zoni gradskog građevinskog zemljišta: IV zona
Klasifikacija prema djelatnosti: MJEŠOVITA
Klasifikacija po veličini:
MICRO
Udaljenost od graničnog prelaza:1.5 km
Udaljenost od magistralnog puta:
0 km
Prednosti: Nalazi se na glavnoj cesti. Zona je potpuno nedovršena. Dobra povezanost sa svim glavnim funkcijama u gradu.


Vidi olakšice

Opis

Granica Lokacije 2 počinje iz tačke gdje se spajaju parcele označene kao k.č 2010, 1939 i 1941. Od navedenog mjesta granica prati međe parcela označene kao k.č. 1399, 1938 i 1937 idući u pravcu sjeveroistoka do kanala “Mocelj“ označen kao 1798, Granica ove zone nastavlja navedenim kanalom u pravcu istoka gdje se spaja sa drugim odvodnim kanalom i skreće u pravcu juga i ide do ulice Krajiških brigada. Ulicom granica ide u pravcu juga do katastarske parcele označene kao k.č. 1995. Tu se granica odvaja i ide u pravcu sjevera prateći liniju katastarskih parcela označenih kao k.č. 1995, 1984, 1983, 1981 1981, 1980, 1979, 1978 i 1977, odnosno njihovu istočnu granicu. Ova linija više puta se lomi prateći zapadnu granicu k.č. 2010/1 idući u pravcu sjevera završava u početnoj tački granice ove lokacije. Na karti je ucrtana elektrodistributivna mreža. Označena je približna neangažovana (slobodna) snaga na naponskim nivoima 0,4 KV na pojedinačnim TS, odnosno 10 KV na pojedinačnim dalekovodima. Postojeće stanje i mogućnosti priključka na vodovodnu i kanalizacionu mrežu: Postojeće stanje vodovodne linije ꝋ 125 AC cijevi, udaljenost od mjesta priključenja do zone je 300 m. Kolektorski pravac br. 1 ꝋ 1400 mm poliester cijevi. Na osnovu postojeće infrastrukture u okuženju omogućeno je njeno korištenje (saobraćajnice, voda, struja, kanalizacija) kao i rješavanje specifičnih zahtjeva investitora Mogućnosti proširenja i izgradnje telefonske mreže obezbjeđene su izradom tehničkih rješenja, čijoj realizaciji bi se pristupilo u skladu sa potrebama investitora. Lokacija 2 svojom jugoistočnom granicom izlazi na magistralni put Brod-Derventa-Doboj-Zenica-Sarajevo. Potpuno je neizgrađena što ostavlja mogućnost organizovanja prostora u skladu sa željama i potrebama investitora. Magistralni put je ujedno i granica sa lokacijom 3 tako da postoji prostor za proširenje ukoliko je površina PZ2 nedovoljna za organizaciju poslovanja potencijalnog privrednog subjekta.

Lokacija 3

Površina: 30 ha
Pripadnost zoni gradskog građevinskog zemljišta: IV zona
Klasifikacija prema djelatnosti: MJEŠOVITA
Klasifikacija po veličini: MALA
Udaljenost od graničnog prelaza: 1 km
Udaljenost od magistralnog puta: 0 km
Prednosti: Nalazi se na glavnoj cesti. Zona je potpuno nedovršena. Mogućnost proširenja na površinu lokacije 2.


Vidi olakšice

Opis

Granica Lokacije 3 počinje na mjestu gdje se spaja obodni kanal sa ulicom Krajiških brigada (početak katastarske parcele označene kao k.č. 2023). Odavde se granica kreće pravcem ulice Krajiških brigada do katastarske parcele označene kao k.č. 2382, gdje skreće u pravcu istoka po granicama katastarskih parcela označenih kao k.č. 2380, 2377. 2378 i 2360. Granica izlazi na Stadionsku ulicu i ide u pravcu juga do katastarske parcele označene kao k.č. 2359. Prati je do kč. 2336 Idući u pravcu juga do granice parcele k.č. 2312/1 koja se proteže do nekategorisanog puta `Toplice”. Prateći navedeni put ide zapadno do k.č. 2309, nastavljajući prema jugu prateći granicu navedene parcele i parcela označenih kao k.č. 2302, 2300 sve do ulice Brodskog bataljona. U ulici Brodski bataljon granica skreće u pravcu zapada i prateći navedenu ulicu dolazi do granice parcele k.č. 2049. Sa tog mjesta granica ide u pravcu sjevera do k.č. 2045 i 2044 i dolazi do obodnog kanala označenog kao k.č. 2025. Obodnim kanalom ide u pravcu zapada do početne tačke. Na karti je ucrtan elektrodistributivna mreža. Označena je približna neangažovana (slobodna) snaga na naponskim nivoima 0,4 KV na pojedinačnim TS, odnosno 10 KV na pojedinačnim dalekovodima. Postojeće stanje i mogućnosti priključka na vodovodnu i kanalizacionu mrežu: Zona 3 kreće od Mocelj kanala a vodovodna linija ide iz kruga Vodovoda. Namjena joj je bila za korištenje dopreme vode u fabriku za preradu vode iz bunara 5, koji ne radi od 2000. Godine (ulica Stadionska). Potrebno izvršiti promjenu namjene. Kolektorski pravac br. 1 u pravcu ulice Brodskog bataljona. Druga mogućnost priključka je kolektorski pravac 200 m. ꝋ 1400. Na osnovu postojeće infrastrukture u okruženju omogućeno je njeno korištenje (saobraćajnice. voda. Struja, kanalizacija) kao i rješavanje specifičnih zahtjeva investitora. Mogućnosti proširenja i izgradnje telefonske mreže obezbjeđeni su izradom tehničkih rješenja, čijoj realizaciji bi se pristupilo u skladu sa potrebama investitora. Lokacija 3 svojom sjeverozapadnom granicom izlazi na magistralni put Brod-Derventa-Doboj-Zenica-Sarajevo. Najvećim dijelom je neizgrađena što ostavlja mogućost organizovanja prostora u skladu sa željama i potrebama investitora. Magistralni put je ujedno i granica od lokacije tako da postoji prostor za proširenje, ukoliko je površina PZ3 nedovoljna za organizaciju poslovanja potencijalnog privrednog subjekta.

Lokacija 4

Površina: 7,7 ha
Pripadnost zoni gradskog građevinskog zemljišta: V zona
Klasifikacija prema djelatnosti:Poslovno-uslužna
Klasifikacija po veličini: MICRO
Udaljenost od graničnog prelaza: 2 km
Udaljenost od magistralnog puta:
0,5 km
Prednosti:Zona je potpuno nedovršena. . U blizini zgrada metalne industrije.


Vidi olakšice

Opis

Lokacija 4 kreće u tački gdje se spajaju katastarske parcele označene kao k.č. 2262, 2265 i 2284 u ulici Brodskog bataljona idući u pravcu istoka do granice sa katasterskom parcelom označenom kao k.č. 2258 i skreće u pravcu juga graničeći sa istočnom granicom k.č. 2259 do tromeđe katastarskih parcela označenih kao k.č. 2259, 2251 i 2250. Granicom parcele označene kao k.č. 2250 izlazi na Stadionsku ulicu. Navedenom ulicom nastavlja prema jugu do lokalnog puta koji je označen kao k.č. 2234. Tu se granica lomi i ide u pravcu zapada u dužini od cca 50,00 m. Sa te tačke skreće prema jugu granicom katastarske parcele označene kao k.č. 2243 pa sve do k.č. 2237. Na tromeđi katastarskih parcela označenih kao k.č. 2237, 2244 i 2236 granica se ponovo lomi u pravcu zapada i dolazi do kraja katastarske parcele označene kao k.č. 2244. Sa navedenog mjesta granica ide u pravcu sjevera prateći granicu parcela označenih kao k.č. 2236, 2285, 2261 i 2262 spajajući se u početnoj tački granice Lokacije 4. Na karti je ucrtana elektrodistributivna mreža.” Označena je približna neangažovana (slobodna) snaga na naponskim nivoima 0,4 KV na pojedinačnim TS, odnosno 10 KV na pojedinačanim dalekovodima. Postojeće stanje i mogućnosti priključka na vodovodnu i kanalizacionu mrežu: snabdjevanje vode iz ulice Stadionska 15110mm, PEHD cijevi, udaljenost do Zone vodovodne linije je 50m. Kanalizaciona cijev dužine 50 m do mjesta priključka na postojeći kolektorski pravac, 01400 mm. Na osnovu postojeće infrastrukture u okuženju omogućeno je njeno korištenje (saobraćajnice, voda, struja, kanalizacija) kao i rješavanje specifičnih zahtjeva investitora. Mogućnost proširenja i izgradnje telefonske mreže obezbjeđeni su izradom tehničkih rješenja čijoj realizaciji bi se pristupilo u skladu sa potrebama investitora. Lokacija 4 je potpuno neizgrađena što ostavlja mogućnost organizovanja prostora u skladu sa željama i potrebama potencijalnih ulagača. U blizini posluju privredni subjekti (metalna industrija), što predstavlja prednost investitorima čije bi poslovanje bilo vezano za iste.

Lokacija 5

Površina: 32,5 ha
Pripadnost zoni gradskog građevinskog zemljišta:  V zona
Klasifikacija prema djelatnosti: Proizvodna
Klasifikacija po veličini: MALA
Udaljenost od graničnog prelaza: 2 km
Udaljenost od magistralnog puta:
 1,5 km
Prednosti: In the vicinity of the zone the metal industry has been developed. 0,1 km from Sava river.


Vidi olakšice

Opis

GranicaLokacija 5 ide od tačke gdje se spajaju katastarske parcele označene kao k.č. 3125 i 3197 u ulici Brodskog bataljona. Granica ide do skretanja u ulici koja vodi prema Adapterima, označenu kao k.č. 3185. Na tom mjestu granica se lomi i ide u pravcu jugoistoka granicom katastarskih parcela označenih kao k.č. 3185 i nastavlja u pravcu istočnih granica parcela označenih kao k.č. 3243, 3248, 3249, 3289. Na tromeđi katastarskih parcela označenih kao k.č. 3287. 3289 i 3290 granica se lomi i ide u pravu zapada prateći granicu parcele označene kao k.č. 3290. dolazeći do tromeđe parcela označenih kao k.č. 3238/131, 3292 i 3291. Na navedenom mjestu granica ove lokacije ide u pravcu zapada prateći južnu liniju katastarskih parcela označenih kao k.č. 3238/131. 3239. Sa mjesta tromeđe katastarskih parcela označenih kao k.č. 3239, 3293 i 3238/131, granica skreće prema sjeveru do ulice Koridor života, gdje navedenom ulicom ide do ul. Srpskih boraca, gdje skreće u pravcu zapada do kraja parcele označene kao k.č. 3192. Granica prati južnu liniju parcele k.č. 3195 idući u pravcu zapada do k.č. 3197 gdje se granica lomi u pravcu sjevera i dolazi do početne tačke granice ove lokacije u ulici Brodskog bataljona. Na karti je ucrtana elektrodistributivna mreža. Označena je približna neangažovana (slobodna) snaga na naponskim nivoima 0.4 KW na pojedinačnim TS, odnosno 10 KW na pojedinačnim dalekovodima. Postojeće stanje i mogućnosti priključka na vodovodnu i kanalizacionu mrežu – snabdjevanje vode iz ulice Brodskog bataljona ꝋ 110 mm. Kanalizacija profila ꝋ 800 mm, udaljenost do ulaska u zonu je 30 in na postojeći kolektorski pravac. U sklopu Lokacije 5 razvijena je metalna industrija što predstavlja prednost privrednim subjektima čije bi poslovanje bilo vezano za iste. Obala plovnog pravca rijeke Save se nalazi na udaljenosti od 100 m, što bi olakšalo plasiranje transport robe potencijalnim privrednim subjektima koji se bave proizvodnjom.

Lokacija 6

Površina: 277,8 ha
Pripadnost zoni gradskog građevinskog zemljišta: VI zona
Klasifikacija prema djelatnosti: Proizvodna
Klasifikacija po veličini: VELIKA
Udaljenost od graničnog prelaza: 3 km
Udaljenost od magistralnog puta: 
0 km
Prednosti: 
One part of the zone is opened to the Sava river waterway and the other is connected to the main road. Oil Refinery is part of this zone.


Vidi olakšice

Opis

Granica Lokacije 6 počinje u ulici J. J. Zmaja i to na početku katastarske parcele označene kao k.č. 2192. Sa naveden tačke granica lokacije ide navedenom ulicom do granice sa K O. Kričanovo. Granica lokacije se tu lomi i ide u pravcu zapada, prateći granicu K. O. Kričanovo sa K O. Močila Donja. Idući u pravcu zapada dolazi na tromeđu K O. Brod, K. O. Kričanovo i K O. Močila Donja, nastavljajući u pravcu zapada i prateći liniju razgraničenja K.O. Brod i K O. Močila Donja sve do katastarske parcele označene kao k.č. 4070. Na tom mjestu granica se lomi i ide u pravcu sjevera prateći granicu k.č. 4070, sve do k.č. 4084, nastavljajući u pravcu sjeverozapada granicom katastarskih parcela označenih kao k.č. 3953 do k.č. 3945 (AD “Rafinerija nafte” Brod). Sastavni dio ove lokacije predstavlja i kompleks Rafinerije, tako da granica iz navedene tačke prati granicu posjeda AD “Rafinerija nafte” Brod koji završava u početnoj tački granice ove lokacije u ulici J. J. Zmaja. Na karti je ucrtana elektrodistributivna mreža. Označena je približna neangažovana (slobodna) snaga na naponskim nivoima 0.4 KV na pojedinačnim TS. odnosno 10 KV na pojedinačnim dalekovodima. Postojeće stanje i mogućnosti priključka na vodovodnu i kanalizacionu mrežu – počinje od ulice J.J. Zmaja, profil vodovodne linije 125 mm, AC cijevi, udaljenost od Zone 20 m. Kanalizacija. Kolektorski pravac br. 1 prolazi kroz poslovnu zonu br. 6, 1400 mm. Na osnovu postojeće infrastrukture u okruženju omogućeno je njeno korištenje (saobraćajnice, voda, struja, kanalizacija) kao i rješavanje specifičnih zahtjeva investitora Mogućnost proširenja i izgradnje telefonske mreže obezbjeđeni su izradom tehničkih rješenja čijoj realizaciji bi se pristupilo u skladu sa potrebama investitora. AD “Rafinerija nafte” Brod se nalazi u sastavu Lokacije 6 što predstavlja prednost privrednim subjektima čije bi poslovanje bilo vezano za istu. Dijelom koji pripada Rafineriji izlazi na plovni pravac rijeke Save. Sjeveroistočna granica je magistralni put.

Lokacija 7

Površina: 9,5 ha
Pripadnost zoni gradskog građevinskog zemljišta: II zona
Klasifikacija prema djelatnosti: Poslovno-uslužna
Klasifikacija po veličini: MICRO
Udaljenost od graničnog prelaza: 0,1 km
Udaljenost od magistralnog puta:
0,1 km
Prednosti: U blizini državne granice, Save i centra grada. Zatvori centar dio je ove poslovne zone.


Vidi olakšice

Opis

Granica Lokacije 7 počinje iz ulice 26. Avgusta, odnosno od Katastarske parcele označene kao k.č. 3622/1 i ide u pravc istoka prateći pravac navedene ulice, sve do odvajanja puta za naselje Skele i kreće se u pravcu juga graničeći sa navedenim naseljem, te dolazeći do puta označenog kao k.č. 3425. Prateći pravac puta, granica PZ7 ide u pravcu zapada, na raskrsnici skreće u pravcu juga i dolazi do ulice P. I Oslobodioca. Navedenom ulicom granica nastavlja u pravcu zapada do ulice J. Dučića. Na raskrsnici granica skreće u pravcu sjevera i navedenom ulicom dolazi do granice k.č. 3622/1 (stara deponija smeća). Tu se lomi i ide u pravcu zapada prateći liniju razdvajanja privatnih posjeda označenih kao k.č. 3622/1 i 3621/1. Zapadna granica ovih parcela je granica Lokacije 7 koja ide u pravcu sjevera do početne tačke granice lokacije u ulici 26. Avgusta. Na karti je ucrtana elektrodistributivna mreža. Označena je približna neangažovana (slobodna) snaga na naponskim nivoima 0,4 KV na pojedinačnim TS, odnosno 10 KV na pojedinačnim dalekovodima. Postojeće stanje i mogućnosti priključka na vodovodnu i kanalizacionu mrežu – Vodovodna linija  ꝋ 160 mm iz ulice 26. Avgusta i vodovodna linija ꝋ110 mm ulica Jovana Dučića. Obe linije se spajaju sa poslovnom zonom. Kanalizacija ꝋ 1000 mm prolazi kroz zonu i ide u pravcu Stadionske ulice. Na osnovu postojeće infrastrukture u okruženju omogućeno je njeno korištenje (saobraćajnice, voda, struja, kanalizacija) kao i rješavanje specifičnih zahtjeva investitora Mogućnost proširenja i izgradnje telefonske mreže obezbjeđeni su izradom tehničkih rješenja čijoj realizaciji bi se pristupilo u skladu sa potrebama investitora. U sklopu Lokacije 7 nalazi se tržni centar “Vrata Bosne” i u toku je izgradnja “Gradske tržnice” što će činiti svojevrsni poslovno-uslužni centar grada, sa velikom koncentracijom i dnevnim protokom ljudi. Zona graniči sa srednjoškolskim centrom “Nikola Tesla” čiji učenici čine potencijalne korisnike privrednim subjektima koji bi se bavili poslovno-uslužnom djelatnošću u ovoj zoni.

Lokacija 8

Površina: 133,6 ha
Pripadnost zoni gradskog građevinskog zemljišta: Van zone gradskog zemljišta
Klasifikacija prema djelatnosti: MJEŠOVITA
Klasifikacija po veličini: VELIKA
Udaljenost od graničnog prelaza: 9,0 km
Udaljenost od magistralnog puta:
0 km
Prednosti: Jednim dijelom izlazi na plovni pravac rijeke Save, magistralni put prolazi kroz zonu.


Vidi olakšice

Opis

Granica Lokacije 8 kreće od raskrsnice magistralnog puta Brod-Derventa i lokalnog puta koji se odvaja prema ribnjaku. Prateći magistralni put u pravcu Dervente PZ8 obuhvata 100,00 m sa lijeve i desne strane, pojas koji vodi sve do rampe “Mitrovida”. Navedena zona obuhvata i pojas željezničke pruge koji ide paralelno sa magistralnim putem. Na karti je ucrtana elektrodistributivna mreža. Označena je približna neangažovana (slobodna) snaga na naponskim nivoima 0,4 KV na pojedinačnim TS, odnosno 10 KV na pojedinačnim dalekovodima. Postojeće stanje i mogućnosti priključka na vodovodnu i kanalizacionu mrežu – Vodovodna linija prolazi pored lokacije u pojasu stare željezničke pruge profil ꝋ 160. Na navedenoj lokaciji nemamo kanalizacione mreže niti mogućnost spajanja na istu. Na osnovu postojeće infrastrukture u okruženju omogućeno je njeno korištenje (saobraćajnice, voda, struja, kanalizacija) kao i rješavanje specifičnih zahtjeva investitora. Mogućnost proširenja i izgradnje telefonske mreže obezbjeđeni su izradom tehničkih rješenja čijoj realizaciji bi se pristupilo u skladu sa potrebama investitora. Kroz Lokaciju 8 prolazi magistralni put. Malim dijelom na sjeveru ima direktnu vezu sa plovnim pravcem rijeke Save što bi uveliko olakšano plasiranje i transport robe potencijalnog privrednog subjekta koji se bavi proizvodnjom. Zonom prolazi željeznički pravac Brod – Modriča, koji bi ukoliko se restauriše bio ogromna prednost potencijalnim investitorima na lokaciji 8.

CONTACT US

If there are any questions you'd like to ask, please fill in the below form and one of our team members will contact you back.

X
CONTACT US