O privrednom savjetu

Privredni savjet Opštine Brod je osnovan 2013. godine na prijedlog Načelnika opštine, a usvojen od strane Skupštine opštine Brod. Privredni savjet je formiran kao savjetodavno tijelo Načelnika opštine sa ciljem da se u opštini Brod stvore povoljniji uslovi za razvoj privrede i bolji kvalitet života uopšte.

Privredni savjet je tada imao 17 članova, a imenovan je na period od 4 godine. Po isteku mandata, 2017. godine je ponovo imenovan Privredni savjet koji trenutno ima 21 člana.

Privredni savjet je donio „Poslovnik o radu“ gdje su propisane procedure na osnovu kojih Savjet funkcioniše i sarađuje sa Načelnikom opštine i Opštinsko upravom.

Na sastancima Privrednog savjeta se raspravlja o svim važnim temama za grad i opštinu, a najvažnije su:

1.  Programi i planovi kapitalnih investicija,
2. Plan budžeta za narednu godinu,
3. Podsticaji privredi,
4. Administrativne i komunalne takse i naknade,
5. Prostorno planska dokumantacija,
6. Cijene i kvalitet komunalnih usluga,
7. Planovi za narednu godinu o visini naknada i taksi prije usvajanja budžeta,
8. Sadržaj ankete privrednika i analiza ankete.

Pored ovih, na sjednicama Savjeta se razmatraju i mnoge druge teme kada se za njih ukaže potreba. Dosadašnji rad Privrednog savjeta je potvrdio da je potreba za ovakvim tijelom opravdana i da je rad Privrednog savjeta od velikog značaja za donošenje odluka i rad Opštinske uprave Brod.

CONTACT US

If there are any questions you'd like to ask, please fill in the below form and one of our team members will contact you back.

X
CONTACT US