STRUKTURA PRIVREDE OPŠTINE BROD

U opštine Brod posluje 150 preduzeća. U uslužnom sektoru posluje 85 (57%) industrijskom 41 (27%) javnom 15 (10%) i u poljoprivrednom 9 (6%) preduzeća. Prema veličini preduzeća, 138 (92%) su mala, 9 (6%) su srednja i 3 (2%) velika. Najveće preduzeće u Brodu je Rafinerija nafte Brod koja trenutno zapošljava oko 920 radnika što je skoro trećina zaposlenih radnika opštine Brod. Od 280 preduzetnika najviše se bavi trgovinskom djelatnošću (105) zatim slijede  djelatnost pružanja smještaja, hotelijerstvo i ugostiteljstvo (32) i prerađivačka industrija (11).

LJUDSKI RESURSI

Prema obrazovnoj strukturi na birou Brod Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske nalazi se 7,3 % fakultetski obrazovanih lica, 58,7% lica sa srednjom školom i 34% sa elementarnim obrazovanjem ili niže. Najbliža obrazovna institucija je Srednja škola “Nikola Tesla” Brod, dok su univerzitetski centri i fakulteti, Univerzitet u Banjoj Luci (120 km), Slobomir univerzitet, Saobraćajni fakultet i Viša medicinska škola zdravstva u Doboju(52 km), Evropski univerzitet , Internacionalni univerzitet i Ekonomski fakultet u Brčko distriktu (90 km), Univerzitet u Tuzli- (123 km). U opštini Brod na dan 31.08.2018. godine bilo je 3.084 zaposlena radnika, dok je na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS bilo evidentirano 1.136 lica.

PRIVREDA

Opština Brod je odredila četiri prioritetna privredna sektora: Metalski sektor – Preduzeća koja rade u metalskom sektoru su “Scai adapter”, “Krampitz”, “Anton paar”, “Bakara”. Najveći potencijal unutar metalskog sektora ima podsektor za izvođenje bravarsko-zavarivačkih radova. Od ponude slobodne radne snage na birou Brod Zavoda za zapošljavanje RS nalazi se 135 bravara, 19 zavarivača, 11 metalostrugara, 23 mašinska tehničara.

Poljoprivreda – Na području opštine ukupno ima oko 15.000 ha obradivog zemljišta. U 2017. godini proizvedeno je 1.595 grla goveda, 7.000 svinja, 10.000 stabala jabuke, 10.000 stabala kruške, 10.000 stabala šljive, pšenice na površini od 305 ha, kukuruza na površini 2.900 ha.

Trgovina – Na teritoriji opštine Brod posluje oko 130 pravnih lica koji se bave trgovinom na veliko i malo. Četiri najveća trgovinska lanca su Hiper Kort, Tropic, Konzum i Sara market. Brod ima odličan položaj za trgovinu, na samoj granici sa EU, a Slavonski Brod (RH) koji ima 60.000 stanovnika je udaljn svega 1 km. Dobra povezanost sa susjednim opštinama, blizina autoputa E 70  i godišnjim protokom preko granice od oko  5 miliona ljudi čini opštinu Brod odličnim mjestom za trgovinu.

Smještajni kapaciteti:  “Motel Lazić” sa 30 kreveta, “Lovački rog” sa 20 kreveta i “M&M apartmani” sa 50 kreveta. Broj ostvarenih turističkih noćenja u opštini Brod je oko 1600 u 2017. godini. Brod ima povoljan geografski položaj za razvoj lovnog i ribolovnog turizma.

CONTACT US

If there are any questions you'd like to ask, please fill in the below form and one of our team members will contact you back.

X
CONTACT US