ćirilica

Јавни позив за привредне субјекте – Challenge To Change

Привредни субјекти из Босне и Херцеговине и Шведске са иновативним пословним идејама, производима или услугама које могу довести до смањења незапослености, повећања конкурентности и одрживог друштвено-економског развоја у БиХ, по четврти пут имају прилику добити бесповратна средства из Цхалленге фонда.

Фонд располаже укупним износом од око 3 милиона еура, а индикативни износ средстава у оквиру четвртог позива је 800.000 еура. За потенцијалне кориснике из категорије стартуп-а, који су регистровани најмање 6 мјесеци, а најдуже двије године, предвиђен је максимални износ гранта од 10.000 еура, док корисници из категорије зрелих привредних субјеката до 250 запослених, који обављају дјелатност дуже од двије године, могу рачунати на подршку у максималном износу до 30.000 еура.

Апликанти морају обезбиједити и минимално властито учешће од 50% укупне вриједности предложеног пројекта. Период имплементације пројекта не може трајати дуже од 12 мјесеци. Све пријаве на јавни позив биће оцијењене у складу са три основна критерија: иновативност пословне идеје, изводљивост и одрживост пословне идеје и друштвена корист. Апликације се подносе искључиво у електронској форми у складу с упутствима која се налазе у документу Смјернице/Водич за апликанте, који су саставни дио Апликационог пакета којег можете преузети на страници  https://www.c2c.ba/

Само апликације достављене путем електронске форме ће бити узете у разматрање, док се штампане апликације или апликације достављене маил-ом неће разматрати.

Рок за подношење апликација је 16. јули 2019. године до 16:00 сати.

Цхалленге фонд успостављен је у оквиру пројекта Цхалленге то Цханге – Ц2Ц који финансијски подржава Шведска агенција за међународни развој и сарадњу – Сида/Амбасаде Шведске у БиХ, а који кроз четири године проводе Сарајевска регионална развојна агенција СЕРДА и Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа. Партнер у пројекту је и Регион Остерготланд, Источна Шведска. Пројектом је планирано укупно пет јавних позива. У оквиру прва два подржано је 58 привредних субјеката из БиХ и Шведске укупним износом гранта од 1,3 милиона еура. Реализацијом ових пројеката омогућено је отварање 300 нових радних мјеста. У току је процес уговарања са 50 привредних субјеката чије су пројектне идеје одобрене у оквиру трећег јавног позива.

 

Јавни позив за пружање бесплатне обуке у области контролинга на подручју Републике Српске

Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа, у складу са Стратегијом развоја малих и средњих предузећа Републике Српске 2016 – 2020. година и Програмом рада са финансијским планом Републичке агенције за развој малих и средњих предузећа за 2019. годину, а у оквиру Европске мреже предузетништва, расписује Јавни позив за пружање бесплатне обуке у области контролинга на подручју Републике Српске.

Контролинг је њемачка методологија управљања предузећем којом се прикупљају информације неопходне руководиоцима за доношење квалитетних одлука (израда буџета, стратешко планирање, обрачун трошкова и учинака, интерно информисање и извјештавање, планирање инвестирања и дезинвестирања, анализирање пословања предузећа, увођења електронске обраде података, посебна истраживања и сл.).

Циљ обуке је да полазници стекну основна знања из области контролинга и овладају алатима и техникама које ће практично примјенити у предузећу.

Обука обухвата теоријски и практични дио и у потуности је бесплатна, а полазници добијају сертификат о завршеној обуци који издаје Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа и ICV InternationalerControllerVerein (Међународно удружење контролера).

Јавни позив је отворен од 08. до 26. маја 2019. године.

Више информација о самом Јавном позиву, као и о условима и начину пријаве можете пронаћи на веб страници Агенције http://rars-msp.org/sr/javni-poziv-za-pruzanje/n1174.

У циљу што успјешнијег успостављања контролинг система у Републици Српској у 2019. години, молимо вас да ову информацију прослиједите свим потенцијалним учесницима и предузећима у вашој регији, те да, уколико је то могуће,  наведени Јавни позив објавите на интернет страници ваше институције.

За све додатне информације будите слободни да нас контактирате на имејл: een@rars-msp.org или на број телефона: 051/222-120.

 

63. МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ ТЕХНИКЕ И ТЕХНИЧКИХ ДОСТИГНУЋА У БЕОГРАДУ

Привредна комора РС, у сарадњи са Спољнотрговинском комором БиХ, организује заједнички наступ домаћих привредника на 63. Међународном сајму технике и техничких достигнућа у Београду, у периоду од 21.-24. маја 2019. године.

TEHNIKA 2019_obrazac za prijavu_ Poziv_Sajam_

Међународни сајам технике и техничких достигнућа право је мјесто за промоцију четврте индустријске револуције – Индустрије 4.0. Ријеч је о дигитализацији која је унијела револуционарне промјене у развој и начин пословања компанија, повећање продуктивност и унапријеђење конкурентности. Овај концепт указује на нове могућности и изазове, усмјерава на препознавање нових утицаја и посљедица убрзаних техничко-технолошких дешавања.

 

Рок за пријаву на Сајам је 14.03.2019. године.

 

Јавни позив и образац за пријаву можете преузети:

ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА И НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА ЗА ПОДСТИЦАЈЕ ЗАПОШЉАВАЊУ У 2019. ГОДИНИ

Јавни позив послодавцима и незапосленим лицима за подстицаје запошљавању у 2019. години ЈУ Завода за запошљавање Републике Српске можете преузети испод:Javni poziv zaposljavanje ZZZ 2019_

УСВОЈЕН ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ИНТЕГРАЛНОГ ПРОГРАМА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ЗА ПЕРИОД 2018. – 2020. ГОДИНА У 2018. ГОДИНИ

Скупштина општине Брод усвојила је Извјештај о извршењу Интегралног програма капиталних инвестиција за период 2018. – 2020. година у 2018. години.

 

У Извјештају је су табеларно приказани пројекти за 2018. годину из Интегралног програма капиталних инвестиција за период 2018. – 2020. година и средства која су утрошена на реализацију пројеката. Детаљнија објашњења сваког пројекта су дата у извјештају на фебруарској сједници Скупштине општине – Извјештај о реализацији плана имплементације приоритетних пројеката у 2018. години у складу са циљевима из Стратегије развоја општине Брод за период 2016. – 2020. година.

 

У овом извјештају приказан је и извор средстава из којих је финансиран сваки пројекат. Приказани су само пројекти вриједности једанке или веће од 25.000 КМ.

За пројекте из Програма који из објективних разлога нису реализовани у 2018. години, планирана је реализација у наредном периоду. Разлог немогућности реализације појединих пројеката је што су средства за њихову реализацију била алоцирана на суфинансирање пројеката за које су била одобрена грант средства или су били у непосредној вези са другим пројектима са којима су чинили једну цјелину.

 

Укупна вриједност реализованих инфраструктурних пројеката и пројеката из којих је набављена опрема и роба у 2018. години је 3.221.000 КМ, од којих су донаторска средства 2.138.500 КМ, а учешће буџета општине Брод 1.042.500 КМ.

 

 

Овај документ можете преузети:Извјештај о извршењу Интегралног програма капиталних инвестиција

Усвојен извјештај о реализацији Плана имплементације приоритетних пројеката у 2018. години

Скупштина општине Брод усвојила је извјештај о реализацији Плана имплементације приоритетних пројеката у 2018. години у складу са циљевима из Стратегије развоја општине Брод за период 2016.-2020. година.

Општина Брод је у 2018. години реализовала План приоритетних пројеката у износу од 2.801.000 КМ. Поред ових средстава, у пројекте стратешког развоја, у 2018. години, а који се не налазе у Плану је уложено 547.000 КМ, што укупно износи 3.348.000 КМ инвестиција.

Од укупног износа средстава, средства буџета општине Брод утрошена на реализацију Плана износе 931.000 КМ. Општина Брод је такође издвојила износ од 148.000 КМ средстава из буџета за суфинансирање пројеката на које је аплицирано после израде Плана и који су одобрени од донатора. Укупан износ средстава из буџета Општине који је утрошен за развојне пројекте у 2018. години је 1.079.000 КМ.

Овдје је потребно додати 60.000 КМ који су резервисани у 2018. години за радове на асфалтирању улице која спаја Улицу Јована Дучића и насеље Плаве скеле. Са тим износом средстава, буџет је учествовао са 1.139.000 КМ.

Укупан износ грант средстава у 2018. години износи 2.269.000 КМ. У овом износу највеће учешће имају грант средства Владе Републике Српске 2.128.000 КМ, затим средства Инвестиционо развојне банке у износу 88.000 КМ и Министарства за људска права и избјеглице БиХ у износу од 53.000 КМ.

Поред наведеног, пројекти реконструкције водоводне и канализационе мреже, заобилазнице и санације водоодбрамбених пројеката нису реализовани у 2018. години како је планирано, али су за сва три ова пројекта потписани уговори и њихова реализација је извјесна у текућој години.

 

 

Овај документ можете преузети:

Izvještaj o realizaciji Plana implementacije projekata za 2018.

УСВОЈЕН ИНТЕГРАЛНИ ПРОГРАМ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ БРОД ЗА ПЕРИОД 2019. – 2021. ГОДИНА

Скупштина општине Брод усвојила је Интегрални програм капиталних инвестиција општине Брод за период  2019. – 2021. година.

У циљу прикупљања што већег броја пројектних приједлога на прописаном обрасцу, претходно је објављен конкурс за доставу пројектних приједлога на огласној табли Општине Брод, преко ЈП „Радио Брод“ и на интернет страници Општине Брод.

После затварања конкурса Координациони тим је приступио вредновању пристиглих пројектних приједлога.

Поред пројеката који су од стране Координационог тима предложени у Интегрални програм капиталних инвестиција, у овом програму се налазе и раније усвојени пројекти. Овдје се налазе пројекти из Стратегије развоја општине Брод за период 2016. – 2020. година,  пројекти из Програма капиталних и других значајнијих улагања у 2019. години на подручју општине Брод и Плана ширења јавне расвјете за период 2018. – 2021. година.

У Интегралном плану капиталних инвестиција су обухваћени пројекти чија је минимална вриједност 25.000 КМ и пројекти који подразумијевају извођење радова или набавку опреме.

 

Овај документ можете преузети:

Интегрални програм капиталних инвестиција за период 2019.-2021.

РЕДОВАН САСТАНАК НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ СА ПРИВРЕДНИЦИМА

У Клубу привредника у петак 22. фебруара са начелником општине и његовим сарадницима дружили су се и разговарали аутомеханичари, аутоелектричари и власници аутопраоница. Термин од 14 часова у атријуму Дома спортова је већ редовна добра пракса локалне управе за разговор о темама од интереса за предузетнике. Овог пута теме су биле инспекцијски надзор, комуналне накнаде и различити подстицаји које општина Брод планира за унапређење привреде.

САСТАНАК САРАДНИЧКЕ МРЕЖЕ

У Администартивном центру Владе Републике Српске одржан је састанак сарадничке мреже у оквиру Пројекта постинвестиционе подршке инвеститорима. На састанку су разматрани резултати рада сарадничке мреже у 2018. години, начин прикупљања података о реализованим страним инвестицијама са посебним освртом на образац за прикупљање података и план активности у оквиру Програма постинвестиционе подршке за 2019. годину.

Састанку је присуствовао и  министар привреде и предузетништва гдин. Вјекослав Петричевић.

ПРИВРЕДНИ САВЈЕТ ОДРЖАО 11. СЈЕДНИЦУ

Чланови Привредног савјета одржали су синоћ од 18 до 20 часова 11. редовну сједницу у сали за састанке општине Брод. Састанку је присуствовао и начелник општине Брод Илија Јовичић и разговарао са присутнима о тачкама дневном реда. На састанку су, поред усвајања записника претходне сједнице представљене теме: Анализа примјене препорука Привредног савјета, Нацрт интегралног програма капиталних инвестиција 2019.-2021. година, Одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту и Одлука о висини трошкова уређења градског грађевинског земљишта;

Предсједник Привредног савјета Градимир Вукман је рекао да су, с обзиром да је почетак године, на састанку анализиране усвојене препоруке овог савјетодавног тијела у претходне двије године, као и да су у разматрању осталих тачака дати квалитетни приједлози.

Начелник општине Јовичић је истакао да је рад Привредног савјета у протеклом периоду био веома квалитетан: „препоруке су примјењиве,  и локална управа је усвојила све сугестије Привредног савјета“. Такође, за документ Интегралног програма капиталних инвестиција начелник Јовичић је рекао да су чланови савјета стекли увид о нивоу планираних улагања као и да су сугестије добијене на овом састанку добродошле јер тај програм иде на усвајање у Скупштину 28. фебруара.

Доминирала је тема легализације бесправних објеката. По ријечима начелника општине Јовичића: „Примјена новог Закона пружа могућност давања субвенције за легализацију што је локална управа искористила да направи Одлуку која ће ићи на Скупштину општине да на најповољнији начин грађани легализују бесправно направљене објекте“.

CONTACT US

If there are any questions you'd like to ask, please fill in the below form and one of our team members will contact you back.

X
CONTACT US