Author: brodAdminWP

JAVNI POZIV ZA PRUŽANjE MENTORING USLUGA MIKRO, MALIM I SREDNjIM PREDUZEĆIMA I PREDUZETNICIMA

Razvojna agencija Republike Srpske raspisala je Javni poziv za pružanje mentoring usluga mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima u Republici Srpskoj.

Proces mentoringa odvija se prema metodologiji Agencije, razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA). Metodologija određuje korake koje stručno lice – mentor provodi u direktnom kontaktu i radu sa vlasnikom, odgovornim licem preduzeća, odnosno upravom, određeni broj sati (najviše do 50 sati po korisniku) i to u prostorijama korisnika.

Usluga mentoringa je besplatna.

Javni poziv je otvoren od 15.juna do 24. jula 2020. godine do 24 časa.

Javni poziv i sve ostale informacije možete pronaći na sljedećim internet stranicama:

1. http://www.rars-msp.org/sr/javni-poziv-za-provodjenje/n1373

  1. http://www.preduzetnickiportalsrpske.net/banja-luka-javni-poziv-za-provo-enje-standardizovane-usluge-mentoringa-za-mikro-mala-srednja-preduze-preduzetnike-u-republici-srpskoj/

Za detaljne informacije možete se obratiti Agenciji na elektronsku adresu: mentoring@rars-msp.org ili na broj telefona: 051/222-157.

 

EU4Business: poziv za dodjelu bespovratnih sredstava poljoprivrednicima

Projekat Evropske unije EU4Business objavio je javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava kako bi se ublažio negativan uticaj COVID-19 na poljoprivredno-prehrambeni sektor u Bosni i Hercegovini.

Ciljevi javnog poziva su sljedeći:

  1. doprinijeti ublažavanju negativnog uticaja epidemije COVID-19 na poljoprivredno-prehrambeni sektor u BiH;
  2. optimizacija operativnih troškova, održavanje produktivnost, likvidnosti i konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog sektora u BiH;
  3. podrška stabilizaciji postojećih lanaca vrijednosti od primarne proizvodnje do prerade i plasmana proizvoda na tržište; i
  4. promovisanje prakse održivog razvoja uključujući bolje upravljanje prirodnim resursima i očuvanje okoliša i zaštitu ljudi, prvenstveno radnika ili poljoprivrednika.

Prihvatljivi podnosioci prijava za dodjelu bespovratnih sredstava mogu biti mikro, mala i srednja preduzeća, obrti/preduzetnici i/ili zadruge sa uspostavljenom mrežom kooperanata/individualnih poljoprivrednih proizvođača koje se bave:

  • proizvodnjom i/ili otkupom i/ili skladištenjem i/ili plasmanom svježih poljoprivrednih i gotovih prehrambenih proizvoda; ili
  • proizvodnjom i/ili otkupom i preradom, skladištenje i plasmanom poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

Ukupna raspoloživa sredstva iznose do 1.8 miliona KM.  Bespovratna sredstva po jednoj prijavi mogu iznositi od 50.000 KM do 150.000 KM. (bez PDV-a).

Informacije o načinu popunjavanja i dostave prijave se nalaze u Smjernicama za podnosioce prijava na javni poziv.

Krajnji rok za podnošenje prijava je srijeda, 3. juni 2020. godine do 15.00

Prijave podnesene nakon isteka roka se neće uzeti u razmatranje.

Preuzmite dokumentaciju:

Smjernice za podnosioce prijava na javni poziv

Prilog 1: Obrazac projektnog prijedloga

Prilog 2: Pismo namjere za sufinansiranje projekta (primjer)

Prilog 3: Lista za provjeru dostavljene dokumentacije

Aneks 1: Budžet projekta

Aneks 2: Plan realizacije projektnih aktivnosti

Aneks 3: Informacije o kooperantima

Ukoliko imate poteškoća sa preuzimanjem ili otvaranjem dokumenata/obrazaca, kao i za sva dodatna pitanja u vezi ovog poziva, možete kontaktirati UNDP putem elektronske pošte, sa jasno naznačenim imenom poziva u predmetu poruke, i to na sljedeću e-mail adresu: registry.ba@undp.org.

 

USVOJEN INTEGRALNI PROGRAM KAPITALNIH INVESTICIJA ZA PERIOD 2020. – 2022. GODINA

Skupština opštine Brod na 36. redovnoj sjednici održanoj 28. februara usvojila je Integralni program kapitalnih investicija opštine Brod za period 2020.–2022. godina. U skladu sa kriterijumima  BFC SEE standarda, tačka 10. „Adekvatna infrastruktura i pouzdane komunalne usluge“, odnosno tačkom 10.1. „Opština ima višegodišnji plan infrastrukturnog razvoja“, da bi Opština Brod zadržala status opštine sa povoljnim poslovnim okruženjem, pristupilo se izradi ovog Programa. Nakon održane javne rasprave o  Nacrtu Integralnog programa kapitalnih investicija opštine Brod za period 2020. – 2022. godine i poslije sprovedene rasprave usvojen je Integralni program u kojem se navodi da ukupna vrijednost kapitalnih investicija predviđenih za finansiranje iz budžeta Opštine, od strane donatora i kredita iznosi oko 25.315.000 KM, od čega će oko 52% biti finansirano u tekućoj godini, dok će se u 2021. investirati oko 32% i oko 16% u 2022. godini.

Integralni program možete pročitati na ИПКИ 2020.-2022.

POZIV NA PREZENTACIJU PETOG JAVNOG POZIVA ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA INOVATIVNE POSLOVNE SUBJEKTE U BOSNI I HERCEGOVINI

Razvojna agencija Republike u saradnji sa lokalnim partnerima pozivaju vas na prezentaciju Petog javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava poslovnim subjektima koji imaju inovativne poslovne ideje, proizvode ili usluge koje mogu dovesti do smanjenja nezaposlenosti, povećanja konkurentnosti i održivog društveno-ekonomskog razvoja u BiH. Maksimalan iznos grant sredstava dostupan za start-up iznosi 10.000,00 EUR, a za mikro, mala i srednja preduzeća do 250 zaposlenih 30.000,00 EUR, s tim da moraju obezbijediti i vlastito učešće u iznosu od minimalno 50%.

Grant sredstva obezbijeđena su kroz „Challenge to Change“- C2C program koji provode Razvojna agencija Republike Srpske i Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA, a finansijski podržava Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju – Sida/Ambasada Švedske u BiH.

Prezentacija će se održati prema sledećeme rasporedu:

ponedjeljak, 02.03.2020. godine u 11:00 časova u Doboju u sali hotela Park

i

srijedu, 04.03.2020. godine u 11:00 časova u Banjoj Luci,  u sali Univerziteta za poslovne studije – UPS (ulica Jovana Dučića 23a).

U prezentaciji će se dati osnovne smjernice o uslovima prijave i pojasniti koraci za on-line prijavu. Na kraju će se učesnicima omogućiti da postave specifična pitanja.  

Molimo da vaše prisustvo prezentaciji potvrdite najkasnije do 03.03.2020. godine na imejl: mico.stanojevic@rars-msp.org.

Više informacija o projektu i javnom pozivu potencijalni aplikanti mogu dobiti na internet stranici: www.c2c.ba.

 

PREZENTACIJA USLUGA GARANTNOG FONDA REPUBLIKE SRPSKE  

Načelnik opštine Brod i Odsjek za lokalni razvoj pozivaju sve zainteresovane građane opštine Brod na prezentaciju usluga koje pruža Garantni fond Republike Srpske, a na osnovu protokola koji je potpisan između opštine Brod i Garantnog fonda. Sastanak će se održati 18.02.2020. godine u 12.00 časova u sali Skupštine opštine Brod.

Neke od usluga Garantnog fonda su brži i lakši pristup finansijskim sredstvima potrebnim za obavljanje poslovnih aktivnosti, garancije i podrška za poslovne aktivnosti mladih preduzetnika, unapređenje i rekonstruisanje industrijske proizvodnje,  unapređenje i veći stepen finalizacije poljoprivredne proizvodnje, realizacija programa Evropske unije za razvoj malih i srednjih preduzeća.

 

PRIVREDNICIMA OPŠTINE BROD PREZENTOVANE MOGUĆNOSTI APLICIRANJA NA PROJEKAT EU4BUSINESS

Odsjek za lokalni razvoj opštine Brod je u utorak, 24.12.2019. godine za privrednike sa područja opštine Brod prezentovao mogućnosti apliciranja na projekat EU4Business. Fond od milion i po eura bespovratnih sredstava unutar projekta EU4Business dostupan je za projekte koji povećavaju konkurentnost mikro, malih i srednjih preduzeća kroz inovacije za razvoj proizvoda/usluga kroz nove pristupe, te inovacije u pred-produkciji, proizvodnji i post-produkciji. Projektne ideje moraju se odnositi na jedan od slijedećih ekonomskih sektora:

  • Metaloprerađivačka i mašinska industrija
  • Drvoprerada

Više informacija o smjernicama Javnog poziva možete pronaći na

https://eu4business.ba/izvozno-orijentisani-sektori/?lang=bs

TREĆA KONFERENCIJA PREDUZETNIŠTVA ŽENA U REPUBLICI SRPSKOJ

Privredna komora Republike Srpske i  Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske organizuju, “Treću konferenciju preduzetništva žena u Republici Srpskoj”, u sklopu projekta “PPŽ RS – Podrška preduzetništvu žena Republike Srpske”, koja će se održati u srijedu 25. septembra 2019. godine, u Kulturnom centru Trebinje, Trg palih boraca br. 1, Trebinje sa početkom u 10:00 časova, pod okriljem Evropske mreže preduzetništva.

Privredna komora Republike Srpske, kao član konzorcijuma Evropske mreže preduzetništva Republike Srpske, na Konferenciji će organizovati i B2B razgovore u Trebinju, gdje će preduzetnice imati mogućnost da se upoznaju sa potencijalnim poslovnim partnerima.

Učešće na konferenciji je besplatno, a registracija učešća je obavezna. Rok za registraciju je 20.09.2019. godine putem linka: http://womenentrepreneurship2019.talkb2b.net/.

JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM LICIMA ZA КORIŠĆENJE SREDSTAVA PO PROGRAMU PODSTICANJA RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA КOD MLADIH STAROSTI DO 35 GODINA – STARTAP (START-UP) SRPSКA U 2019.GODINI

Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite i JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske raspisali su Javni poziv za nezaposlena lica za korišćenje sredstava po programu podsticanja razvoja preduzetništva kod mladih starosti do 35 godina.

 

 

Javni poziv Start-up 2019

STUDIJSKA POSJETA ZA UNAPREĐENjE POSLOVNOG OKRUŽENjA

Kako bi podržao jedinice lokalne samouprave (JLS) kao i nadležna entitetska ministarstva pri unapređenju poslovnog okruženja, Catholic Relief Services (CRS) je prošle sedmice organizovao studijsku posjetu odgovarajućim institucijama i organizacijama u Gradu Šibeniku. Ispred opštinske uprave opštine Brod, studijskoj posjeti je prisustvovao šef Odsjeka za lokalni razvoj, gospodin Boro Grabovac.

U studijskoj posjeti učestvovali su predstavnici Ministarstva privrede i preduzetništva Republike Srpske, Federalnog Ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, Privredne komore Republike Srpske i FBiH, Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Republike Srpske i deset opština/gradova sa sertifikatom BFC (Business Friendly Certification) među kojima i opština Brod.

Opština Brod je izabrana na osnovu „uspješnosti i iskustva u podsticanju postojećih i privlačenju novih investicija kao i na osnovu spremnosti da primijeni drugačije i nove pristupe vezane za intenziviranje aktivnosti lokalnog ekonomskog razvoja“.

Javni poziv za privredne subjekte – Challenge To Change

Privredni subjekti iz Bosne i Hercegovine i Švedske sa inovativnim poslovnim idejama, proizvodima ili uslugama koje mogu dovesti do smanjenja nezaposlenosti, povećanja konkurentnosti i održivog društveno-ekonomskog razvoja u BiH, po četvrti put imaju priliku dobiti bespovratna sredstva iz Challenge fonda.

Fond raspolaže ukupnim iznosom od oko 3 miliona eura, a indikativni iznos sredstava u okviru četvrtog poziva je 800.000 eura. Za potencijalne korisnike iz kategorije startup-a, koji su registrovani najmanje 6 mjeseci, a najduže dvije godine, predviđen je maksimalni iznos granta od 10.000 eura, dok korisnici iz kategorije zrelih privrednih subjekata do 250 zaposlenih, koji obavljaju djelatnost duže od dvije godine, mogu računati na podršku u maksimalnom iznosu do 30.000 eura.

Aplikanti moraju obezbijediti i minimalno vlastito učešće od 50% ukupne vrijednosti predloženog projekta. Period implementacije projekta ne može trajati duže od 12 mjeseci. Sve prijave na javni poziv biće ocijenjene u skladu sa tri osnovna kriterija: inovativnost poslovne ideje, izvodljivost i održivost poslovne ideje i društvena korist. Aplikacije se podnose isključivo u elektronskoj formi u skladu s uputstvima koja se nalaze u dokumentu Smjernice/Vodič za aplikante, koji su sastavni dio Aplikacionog paketa kojeg možete preuzeti stranici  https://www.c2c.ba/bs/pozivi?fbclid=IwAR3HPVhbLVNK7kY7lTDWkQDHYDqizclx-efvFqkfDduiDnp9tUhwxkUBWOc

Samo aplikacije dostavljene putem elektronske forme će biti uzete u razmatranje, dok se štampane aplikacije ili aplikacije dostavljene mail-om neće razmatrati.

Rok za podnošenje aplikacija je 16. juli 2019. godine do 16:00 sati.

Challenge fond uspostavljen je u okviru projekta Challenge to Change – C2C koji finansijski podržava Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju – Sida/Ambasade Švedske u BiH, a koji kroz četiri godine provode Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA i Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća. Partner u projektu je i Region Ostergotland, Istočna Švedska. Projektom je planirano ukupno pet javnih poziva. U okviru prva dva podržano je 58 privrednih subjekata iz BiH i Švedske ukupnim iznosom granta od 1,3 miliona eura. Realizacijom ovih projekata omogućeno je otvaranje 300 novih radnih mjesta. U toku je proces ugovaranja sa 50 privrednih subjekata čije su projektne ideje odobrene u okviru trećeg javnog poziva.

CONTACT US

If there are any questions you'd like to ask, please fill in the below form and one of our team members will contact you back.

X
CONTACT US