Author: brodAdminWP

Sajam privrede, poljoprivrede i turizma Brod 2021

Danas u 11 časova je otvoren, osmi po redu, Sajam privrede, poljoprivrede i turizma. Na Sajmu će izlagači predstaviti proizvode iz oblasti tekstilne i kožne galanterije, kozmetike, pčelarstva, konditorskih proizvoda, mesnih prerađevina, uslužne djelatnosti.

Organizatori Sajma su opština Brod i Turistička organizacija ove lokalne zajednice.

Otvorenju ovogodišnjeg Sajma su prisustvovali predstavnici opštine Brod na čelu s načelnikom Zoranom Vidićem, direktor Turističke organizacije Goran Vukojević, predsjednik SO Brod Aleksandar Kruškonjić, kao i Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović i ministar privrede i preduzetništva Srpske Vjekoslav Petričević.

Pored pomenutih, otvorenju su prisustvovali i direktor brodskog Doma zdravlja Igor Jeremić, direktor Rafinerije Nafte Anatolij Karaljus, Davor Čordaš – ministar za izbjeglice i raseljena lica u Vladi RS, kao i gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković.

Drugog dana Sajma, u subotu, 4. septembra, biće održani Gastro susreti, a potom je predviđeno uručivanje nagrada učesnicima.

Event Expo sajam

Zamjenica načelnika opštine Brod učestvovala je na Sajmu lokalnih zajednica koji je održan 01.04.2021. godine u Sarajevu. Predstavnici lokalnih zajednica okupili su se kako bi razgovarali o unapređenju privrednih, turističkih i svih ostalih potencijala lokalnih zajednica BiH i zapadnog Balkana.

„Opština Brod je mala lokalna zajednica, ali sa veoma povoljnim geografskim položajem. Velika prednost nam je što graničimo sa Evropskom unijom, blizina međunarodnog graničnog prelaza kao i carinskog terminala“, rekla je Banović na sajmu te dodala da lokalna vlast pruža podršku novim investitorima s ciljem povećanja zaposlenosti, a svakako treba napomenuti da Brod ima dugu tradiciju u metalskom sektoru, kao i stručnu radnu snagu iz ove struke.

Cilj sajma koji su organizovali Event Expo i klaster „Namještaj i drvo“ bio je da se povežu lokalne zajednice sa zainteresovanim investitorima, rekao je Dinko Mujkić iz drvnog klastera „Namještaj i drvo“, te istakao da je ovaj posao kontinuiran i trajaće i u narednom periodu.

POZIV ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA PROJEKATA ZA INTEGRALNI PROGRAM KAPITALNIH INVESTICIJA OPŠTINE BROD

Poštovani građani,

 

Obavještavamo vas da je na 2. Sjednici Skupštine opštine usvojen Nacrt integralnog programa kapitalnih investicija za period 2021. -2023. godina. U cilju uključivanja građana opštine u donošenje planova razvoja opštine Brod, pozivamo vas da svoje prijedloge projekata dostavite na mejlove: grabovacb@opstina-brod.net i malesevicm@opstina-brod.net ili da u utorak 23.02.2021. u 15.15 h u Skupštinskoj Sali – zgrada Pošte prisustvujete javnoj raspravi o Nacrtu.

 

Nacrt integralnog programa kapitalnih investicija:IPKI_2021.-2023._Nacrt_

USAID WHAM projekat -Novi javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava

USAID WHAM projekat poziva sve zainteresovane i kvalifikovane organizacije da dostave svoje projektne prijedloge za podršku trening centrima koji rade obuku malih i srednjih preduzeća iz sektora metala, drveta, tekstila/obuće ili IKT-a orijentisanih prema proširenju proizvodnih kapaciteta, dostizanju novih tržišta i otvaranja novih radnih mjesta.

Poziv je fokusiran na osposobljavanje radne snage.

Rok za dostavu aplikacija je 11.12.2020. do 18:00 časova po lokalnom vremenu.

Za više informacija i kompletnu dokumentaciju za prijavu posjetite  web stranicu https://www.whambih.org

 

Sva eventualna pitanja o procesu i proceduri prijave molimo da pošaljete putem e-maila na whamgrants@iesc.org.

JAVNI POZIV ZA DODJELU SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA PODRŠKU INVESTICIONIM PROJEKTIMA U USLOVIMA POSLOVANjA IZAZVANIH PANDEMIJOM VIRUSA KORONA

Ministarstvo privrede i preduzetništva RS objavilo je Javni poziv za dodjelu sredstava privrednim subjektima za podršku investicionim projektima u uslovima poslovanja izazvanih pandemijom virusa korona.

Ukupan iznos sredstava, koja se dodjeljuju privrednim društvima i preduzetnicima, po javnom pozivu iznose 2.000.000,00 KM, a sredstva se dodjeljuju kroz dva programa i to:

‒   program za privredne subjekte koji su u 2019. godini ostvarili poslovne prihode do 3.000.000 KM, zapošljavaju od pet do 50 radnika i koji učestvuju sa projektom čija finansijska vrijednost iznosi najmanje 50.000 KM,

‒   program za privredne subjekte koji su u 2019. godini ostvarili poslovne prihode veće od 3.000.000 KM, zapošljavaju više od 50 radnika i koji učestvuju sa projektom čija finansijska vrijednost iznosi najmanje 100.000 KM.

Privredni subjekt može se prijaviti samo na jedan od ova dva programa, a ukupno raspoloživa sredstva se utvrđuju i dodjeljuju u jednakim iznosima po programima.

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, a svi obrasci za popunjavanje mogu se preuzeti na internet stranici Ministarstva privrede i preduzetništva, putem linka: https://vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpp/jpn/Pages/javni-poziv.aspx

 

 

JAVNI POZIV ZA DODJELU SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA PODRŠKU INVESTICIONIM PROJEKTIMA U USLOVIMA POSLOVANJA IZAZVANIH PANDEMIJOM VIRUSA KORONA

Ministarstvo privrede i preduzetništva RS objavilo je Javni poziv za dodjelu sredstava privrednim subjektima za podršku investicionim projektima u uslovima poslovanja izazvanih pandemijom virusa korona.

Ukupan iznos sredstava, koja se dodjeljuju privrednim društvima i preduzetnicima, po javnom pozivu iznose 2.000.000,00 KM, a sredstva se dodjeljuju kroz dva programa i to:

‒   program za privredne subjekte koji su u 2019. godini ostvarili poslovne prihode do 3.000.000 KM, zapošljavaju od pet do 50 radnika i koji učestvuju sa projektom čija finansijska vrijednost iznosi najmanje 50.000 KM,

‒   program za privredne subjekte koji su u 2019. godini ostvarili poslovne prihode veće od 3.000.000 KM, zapošljavaju više od 50 radnika i koji učestvuju sa projektom čija finansijska vrijednost iznosi najmanje 100.000 KM.

Privredni subjekt može se prijaviti samo na jedan od ova dva programa, a ukupno raspoloživa sredstva se utvrđuju i dodjeljuju u jednakim iznosima po programima.

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, a svi obrasci za popunjavanje mogu se preuzeti na internet stranici Ministarstva privrede i preduzetništva, putem linka: https://vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpp/jpn/Pages/javni-poziv.aspx

 

 

OBAVJEŠTENJE O DAVANJU NEKRETNINA U ZAKUP

Rafinerija nafte Brod a.d vlasnik je dva nenamještena poslovna prostora sa dostupnom komunalnom infrastrukturom u prvoj zoni. Zainteresovanima su na raspolaganju poslovni prostor na 1. spratu (269 m2) u ulici Svetog Save bb i poslovni prostor na 2. spratu (374 m2) u ulici Vojvode Živojina Mišića bb.

 

Više informacija u dokumentu Obavještenje o zakupu poslovnog prostora_Rafinerija nafte Brod_

JAVNI POZIV ZA PRUŽANjE MENTORING USLUGA MIKRO, MALIM I SREDNjIM PREDUZEĆIMA I PREDUZETNICIMA

Razvojna agencija Republike Srpske raspisala je Javni poziv za pružanje mentoring usluga mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima u Republici Srpskoj.

Proces mentoringa odvija se prema metodologiji Agencije, razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA). Metodologija određuje korake koje stručno lice – mentor provodi u direktnom kontaktu i radu sa vlasnikom, odgovornim licem preduzeća, odnosno upravom, određeni broj sati (najviše do 50 sati po korisniku) i to u prostorijama korisnika.

Usluga mentoringa je besplatna.

Javni poziv je otvoren od 15.juna do 24. jula 2020. godine do 24 časa.

Javni poziv i sve ostale informacije možete pronaći na sljedećim internet stranicama:

1. http://www.rars-msp.org/sr/javni-poziv-za-provodjenje/n1373

  1. http://www.preduzetnickiportalsrpske.net/banja-luka-javni-poziv-za-provo-enje-standardizovane-usluge-mentoringa-za-mikro-mala-srednja-preduze-preduzetnike-u-republici-srpskoj/

Za detaljne informacije možete se obratiti Agenciji na elektronsku adresu: mentoring@rars-msp.org ili na broj telefona: 051/222-157.

 

EU4Business: poziv za dodjelu bespovratnih sredstava poljoprivrednicima

Projekat Evropske unije EU4Business objavio je javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava kako bi se ublažio negativan uticaj COVID-19 na poljoprivredno-prehrambeni sektor u Bosni i Hercegovini.

Ciljevi javnog poziva su sljedeći:

  1. doprinijeti ublažavanju negativnog uticaja epidemije COVID-19 na poljoprivredno-prehrambeni sektor u BiH;
  2. optimizacija operativnih troškova, održavanje produktivnost, likvidnosti i konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog sektora u BiH;
  3. podrška stabilizaciji postojećih lanaca vrijednosti od primarne proizvodnje do prerade i plasmana proizvoda na tržište; i
  4. promovisanje prakse održivog razvoja uključujući bolje upravljanje prirodnim resursima i očuvanje okoliša i zaštitu ljudi, prvenstveno radnika ili poljoprivrednika.

Prihvatljivi podnosioci prijava za dodjelu bespovratnih sredstava mogu biti mikro, mala i srednja preduzeća, obrti/preduzetnici i/ili zadruge sa uspostavljenom mrežom kooperanata/individualnih poljoprivrednih proizvođača koje se bave:

  • proizvodnjom i/ili otkupom i/ili skladištenjem i/ili plasmanom svježih poljoprivrednih i gotovih prehrambenih proizvoda; ili
  • proizvodnjom i/ili otkupom i preradom, skladištenje i plasmanom poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

Ukupna raspoloživa sredstva iznose do 1.8 miliona KM.  Bespovratna sredstva po jednoj prijavi mogu iznositi od 50.000 KM do 150.000 KM. (bez PDV-a).

Informacije o načinu popunjavanja i dostave prijave se nalaze u Smjernicama za podnosioce prijava na javni poziv.

Krajnji rok za podnošenje prijava je srijeda, 3. juni 2020. godine do 15.00

Prijave podnesene nakon isteka roka se neće uzeti u razmatranje.

Preuzmite dokumentaciju:

Smjernice za podnosioce prijava na javni poziv

Prilog 1: Obrazac projektnog prijedloga

Prilog 2: Pismo namjere za sufinansiranje projekta (primjer)

Prilog 3: Lista za provjeru dostavljene dokumentacije

Aneks 1: Budžet projekta

Aneks 2: Plan realizacije projektnih aktivnosti

Aneks 3: Informacije o kooperantima

Ukoliko imate poteškoća sa preuzimanjem ili otvaranjem dokumenata/obrazaca, kao i za sva dodatna pitanja u vezi ovog poziva, možete kontaktirati UNDP putem elektronske pošte, sa jasno naznačenim imenom poziva u predmetu poruke, i to na sljedeću e-mail adresu: registry.ba@undp.org.

 

USVOJEN INTEGRALNI PROGRAM KAPITALNIH INVESTICIJA ZA PERIOD 2020. – 2022. GODINA

Skupština opštine Brod na 36. redovnoj sjednici održanoj 28. februara usvojila je Integralni program kapitalnih investicija opštine Brod za period 2020.–2022. godina. U skladu sa kriterijumima  BFC SEE standarda, tačka 10. „Adekvatna infrastruktura i pouzdane komunalne usluge“, odnosno tačkom 10.1. „Opština ima višegodišnji plan infrastrukturnog razvoja“, da bi Opština Brod zadržala status opštine sa povoljnim poslovnim okruženjem, pristupilo se izradi ovog Programa. Nakon održane javne rasprave o  Nacrtu Integralnog programa kapitalnih investicija opštine Brod za period 2020. – 2022. godine i poslije sprovedene rasprave usvojen je Integralni program u kojem se navodi da ukupna vrijednost kapitalnih investicija predviđenih za finansiranje iz budžeta Opštine, od strane donatora i kredita iznosi oko 25.315.000 KM, od čega će oko 52% biti finansirano u tekućoj godini, dok će se u 2021. investirati oko 32% i oko 16% u 2022. godini.

Integralni program možete pročitati na ИПКИ 2020.-2022.

CONTACT US

If there are any questions you'd like to ask, please fill in the below form and one of our team members will contact you back.

X
CONTACT US