Расположива радна снага пријављена у евиденцију ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске, филијала Добој, канцеларија Брод.

На евиденцији ЈУ Завода за запошљавање РС, филијала Добој, канцеларија Брод налази се укупно 1.136 лица.

У табели испод је приказан број незапослених према струци, приказана су само занимања за која има 10 и више расположивих радника.

НАЗИВ ЗАНИМАЊА Радна снага према занимању  31.08.2018. год.
Продавач 109
Економски техничар 81
Бравар 77
Техничар за рачунаре 42
Кухар 27
Аутомеханичар 24
Конобар 22
Хемичар – оператер 20
Хемијски техничар 19
Дипломирани (струковни) економистa 18
Матурант гимназије 16
Професор разредне наставе 16
Фризер за мушкарце и жене 15
Медицинска сестра – техничар 14
Дактилограф 13
Туристички техничар 13
Електро заваривач 11
Возач теретних возила 10
Електротехничар – енергетичар 10

У наредној табели и дијаграму се може видјети  расположива радна снага према старосној структури:

Старосна доб Број радника на располагању
Oд 18 до 30 година 302
Oд 30 до 40 година 233
Oд 40 до 50 година 256
Oд 50 до 60 година 250
Преко 60 година 95
Укупно: 1.136
CONTACT US

If there are any questions you'd like to ask, please fill in the below form and one of our team members will contact you back.

X
CONTACT US