МЕТАЛСКИ СЕКТОР

Сектор металне индустрији у општини Брод заузима значајно мјесто. Кроз развој малих и средњих предузећа, има тенденције пораста, а у периоду 2014. – 2018. година у Брод су инвестирали:

Антон Паар СхапеТец БА” д.о.о. (Аустрија) са 27 новозапослених радника.
Крампитз интернатионал & Партнер” д.о.о. (Њемачка) са 18 новозапослених радника и проширавањем постојећих капацитета.
Сцаи Адаптер о.о. (Италија) је удвостручио број запослених и проширио постојеће капацитете.
Од услужних привредних субјеката из металског сектора најзаначјни су:

“ДМ монтажа” д.о.о. са 16 запослених радника чија је основна ђелатност  заваривање, израда и монтажа челичних конструкција као и обука заваривача одговарајућим поступцима.
“Росс-адрија” д.о.о. са 20 запослених радника,  чија је основна ђелатност  заваривање, израда и монтажа челичних конструкција као.
Од понуде слободне радне снаге на бироу Брод Завода за запошљавање РС налази се:

135 бравара,
19 заваривача,
11 метало стругара
23 машинска техничара.
Увоз – Извоз

У 2017. години у општину Брод највише је увезено сљедеће робе:

гвожђа и челика у вриједности 23.840.537,00 КМ,
производа од гвожђа и челика у вриједности 1.423.120,00 КМ.
У 2017. години из општине Брод највише је извезено сљедеће робе:

производа од гвожђа и челика у вриједности 37.725.801,00 КМ
гвожђе и челик у вриједности 2.326.481, 00 КМ.
Главне земље извознице су: Италија, Турска, Аустрија, Њемачка, Шведска, Хрватска, Словенија и Шведска.

Образовање кадрова металских струка врши се у:

Средњој школи „Никола Тесла Брод“ за занимања Бравар-Заваривач, укупно 30 полазника сваке године
Преквалификација у области заваривања (ТИГ, ЊИГ, РЕЛ МАГ и слични поступци) – обуку врши „Бакара“ д.о.о. Лијешће, и „ДМ-монтажа“ д.о.о. Брод, са међународно признатим сертификатима.
Општина Брод у протекле три  године планирала је и реализовала преквалификацију из области заваривања. До сада је овим програмом обучено око 40 полазника.

Највећи потенцијал унутар металског сектора има подсектор за извођење браварскозаваривачких радова, металопрерађивачку индустрију, аутоиндустрију и пружање услуга из области металске индустрије.

ПОЉОПРИВРЕДА ОПШТИНЕ БРОД

Пољопривредна производња на подручју општине Брод, у протеклих пет година интензивно се развија, у великој мери захваљујући акцијама предузетим од стране локалне самоуправе.

У оквиру општинског буџета сваке године су предвиђена средства за подстицаје у  пољопривреди,а паралелно са тим се објављују огласи за закуп пољопривредног земљишта. До сада кроз концесије је издато 62 хектара а кроз закуп 919 хектара обрадивог земљишта. Са таквом праксом се наставља и даље јер је преостало још 1.134 хектара. Самим тим се константно повећава и број регистрованих породичних пољопривредних газдинства, тако да је 2015. било 252 газдинства, 2016. 302 газдинства а 2017. године  351 газдинство. У области пољопривреде појављују се и страни инвеститори, тако да је једна холандска компанија заинтересована за изградњу фарме музних крава за 500 грла и већ је узела у закуп око 50 хектара обрадивог земљишта.

Најинтензивнија производња је у области млекарства, где се из године у годину бележи пораст откупљених количина свежег млека, тако да је у прошлој години забележена количина од 2.450.000 литара са тенденцијом даљег пораста. У исто време је развијен и тов бикова, као и производња свиња, која је достигла бројку од око 7.000 грла разних категорија.

Ратарска производња се заснива у сарадњи са сточарском производњом, јер се на тај начин обезбеђује највећи део хранива за постојећи сточни фонд, а део производње се предаје кроз организовани откуп и то највише кукуруз и пшеница. Поред свих врста житарица, заступљене су и гајене ливаде, које су засејане луцерком и детелинско-травним смешама.

Воћарство је заступљено на површинама од 644 хектара и све више се формирају воћњаци са савременим начином узгоја воћа. У наредном периоду је предвиђена и изградња једног расхладног објекта за смештај и чување воћа до продаје. Највише су заступљене воћне врсте шљива, крушка и јабука, а последњих година све више ничу и савремени засади лешника и ораха.

Пољопривредну производњу пратимо у сарадњи са Пољопривредним институтом Републике Српске из Бања Луке, са којим је организована контрола квалитета земљишта и предлози мера за коришћење органког и минералних ђубрива, као и плодореда, а са Институтом за развој и унапређење пољопривреде из Брчког у припреми је организована производња уљарица (соја, сунцокрет и уљана репица) за познатог купца.

CONTACT US

If there are any questions you'd like to ask, please fill in the below form and one of our team members will contact you back.

X
CONTACT US