• Израђује апликационе пакете за аплицирање на донаторска средства;
  • Врши имплементацију и мониторинг пројеката;
  • Предлаже и обезбјеђује конструкцију финансирања појединих пројеката;
  • Сачињава стручне анализе и информације, извјештаје за потребе Скупштине општине, Начелника Општине, Привредни савјет и друга тијела која су организована у циљу сагледавања и предлагања најоптималнијих рјешења за поједине области и Општину у цјелини;
  • Активно учествује у изради годишњих планова рада одјељења у Општинској управи и другим органима и организацијама на подручју општине синхронизујући их и усаглашавајући их са циљевима и роковима утврђеним у Стратегији развоја општине;
  • Tоком године прати реализацију планова, врши надзор на провођењу, предузима мјере за реализацију и пружа стручну помоћ, извјештава Начелника општине о свим битним питањима и проблемима у реализацији Стратегије развоја;
  • Континуирано комуницира са локалним привредницима;
  • Подстиче локалне привреднике на ширење капацитета;
  • Промовише потенцијале општине Брод.
CONTACT US

If there are any questions you'd like to ask, please fill in the below form and one of our team members will contact you back.

X
CONTACT US