О ПРИВРЕДНОМ САВЈЕТУ

Привредни савјет Општине Брод је основан 2013. године на приједлог Начелника општине, а усвојен од стране Скупштине општине Брод. Привредни савјет је формиран као савјетодавно тијело Начелника општине са циљем да се у општини Брод створе повољнији услови за развој привреде и бољи квалитет живота уопште.

Привредни савјет је тада имао 17 чланова, а именован је на период од 4 године. По истеку мандата, 2017. године је поново именован Привредни савјет који тренутно има 21 члана.

Привредни савјет је донио „Пословник о раду“ гђе су прописане процедуре на основу којих Савјет функционише и сарађује са Начелником општине и Општинско управом.
На састанцима Привредног савјета се расправља о свим важним темама за град и општину, а најважније су:

1. Програми и планови капиталних инвестиција,
2. План буџета за наредну годину,
3. Подстицаји привреди,
4. Административне и комуналне таксе и накнаде,
5. Просторно планска докумантација,
6. Цијене и квалитет комуналних услуга,
7. Планови за наредну годину о висини накнада и такси прије усвајања буџета,
8. Садржај анкете привредника и анализа анкете.

Поред ових, на сједницама Савјета се разматрају и многе друге теме када се за њих укаже потреба. Досадашњи рад Привредног савјета је потврдио да је потреба за оваквим тијелом оправдана и да је рад Привредног савјета од великог значаја за доношење одлука и рад Општинске управе Брод.

 

ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ: Одсјек за локални развој 053/611-972

Шеф одсјека Боро Грабовац 066/258-123 grabovacb@opstina-brod.net

CONTACT US

If there are any questions you'd like to ask, please fill in the below form and one of our team members will contact you back.

X
CONTACT US