Пословна зона Скеле

Површина: 100.000 m²
Припадност зони градског грађевинског земљишта: II зона
Класификација према ђелатности: МЈЕШОВИТА
Класификација по величини: n/a


Види олакшице

Локација: Брод, Улица Скеле, координате: 45.1455, 18.0153, улаз у зону кроз Улицу Краља Петра Првог Ослободиоца.

Кроз зону је изграђена макадамска улица

Зона градског грађевинског – II

Површина парцела: 100.000 м²

Инфраструктура:

  1. Саобраћајница – асфалтни приступ из два правца (из Улице Скеле и са пута М 14 – Краља Петра Првог Ослободиоца)

Саобраћајница унутар зоне макадамска,

  1. Вода – доступан капацитет Ø160, Општина Брод сноси трошкове довођења вода до границе парцеле,
  2. Канализација – доступан капацитет Ø800мм – Општина Брод сноси трошкове довођења вода до границе парцеле.
  3. На локацији Пословне зоне постоје два подземна кабла са могућношћу прикључења трафостанице и у непосредној су близини.

 

Погодности:

  1. Општина даје земљиште, без накнаде, у трајно власништво за производно – услужне капацитете који запошљавају преко 50 радника еколошки прихватљивог програма у површини три пута већој од површине објекта који се гради,
  2. Прве године инвеститори су ослобођени плаћања комуналне накнаде,
  3. Рента и накнада за уређење градског грађевинског земљишта се може платити у ратама,
  4. Општина учествује у финансирању преквалификације радника уколико тражених специјалности нема на Бироу за запошљавање.

Локација 1

Површина: 26,6 ха
Припадност зони градског грађевинског земљишта: II зона
Класификација према ђелатности: МЈЕШОВИТА
Класификација по величини: МАЛА
Удаљеност од граничног прелаза: 1.5 км
Удаљеност од магистралног пута: 1 км
Предности: Непосредна близина рафинерији нафте, приступ пловном правцу ријеке Саве.


Види олакшице

Опис

Граница локације 1 почиње с паркирног мјеста Бродове Рафинерије нафте и уз насип се спушта према границама парцеле означене као ц.р. 69. Од ове точке границе мјеста 1 окрећу се десно на улицу Св. Саве. Из споменуте точке, граница пословног положаја пролази кроз Св. Сава до Жељезничког висоравни (ц.ц. 4743) и стиже у стамбени блок означен као ц.р. 1309/1. Након границе ц.р. 1309/1 граница мјеста иде у В. улицу путника. У том тренутку граница мјеста срушена је на југ и долази у улицу С. Стјепановић која представља јужну границу пословне локације све до улице Св. Саве. Од наведеног мјеста, граница се наставља у смјеру сјевера након паркиралишта до полазне точке ове пословне локације. На карти се црпи електрична дистрибуцијска мрежа. Приближна неоптерећена (бесплатна) снага је назначена на напонским разинама од 0,4 КЊ на појединачним ТСС и 10 КЊ на појединачним пријеносним водовима. Постојећи увјети и могућности спајања на водоводну и канализацијску мрежу: улица Св. Саве (од паркиралишта РН) је вода која се налази на плочнику цијеле дуљине овог пословног мјеста од 110 мм. Канал за одвод се налази између улице и бициклистичке стазе од 800 и 500 мм. На темељу постојеће инфраструктуре у околишу могуће га је користити (цесте, вода, струја, канализација), као и рјешавање специфичних захтјева инвеститора. Могућност проширења и изградње телефонске мреже омогућила је развој техничких рјешења која ће се проводити у складу с потребама инвеститора. Положај 1 на западу има границу с Рафинеријом нафте, што је приоритет за пословне субјекте чије ће пословање бити повезане с њом. Друга предност се види у вези са обалом Саве, као пловним путем, што би олакшало пласман и транспорт робе потенцијалним субјектима који се баве производњом.

Локација 2

Површина: 9,1 ha
Припадност зони градског грађевинског земљишта: IV зона
Класификација према ђелатности: МЈЕШОВИТА
Класификација по величини:
МИКРО
Удаљеност од граничног прелаза: 1.5 км
Удаљеност од магистралног пута:
0 км
Предности: Налази се на главној цести. Зона је потпуно недовршена. Добра повезаност са свим главним функцијама у граду.


Види олакшице

Опис

Граница Локације 2 почиње из тачке гђе се спајају парцеле означене као к.ч 2010, 1939 и 1941. Од наведеног мјеста граница прати међе парцела означене као к.ч. 1399, 1938 и 1937 идући у правцу сјевероистока до канала “Моцељ“ означен као 1798, Граница ове зоне наставља наведеним каналом у правцу истока гђе се спаја са другим одводним каналом и скреће у правцу југа и иде до улице Крајишких бригада. Улицом граница иде у правцу југа до катастарске парцеле означене као к.ч. 1995. Ту се граница одваја и иде у правцу сјевера пратећи линију катастарских парцела означених као к.ч. 1995, 1984, 1983, 1981 1981, 1980, 1979, 1978 и 1977, односно њихову источну границу. Ова линија више пута се ломи пратећи западну границу к.ч. 2010/1 идући у правцу сјевера завршава у почетној тачки границе ове локације. На карти је уцртана електродистрибутивна мрежа. Означена је приближна неангажована (слободна) снага на напонским нивоима 0,4 КВ на појединачним ТС, односно 10 КВ на појединачним далеководима. Постојеће стање и могућности прикључка на водоводну и канализациону мрежу: Постојеће стање водоводне линије ꝋ 125 АЦ цијеви, удаљеност од мјеста прикључења до зоне је 300 м. Колекторски правац бр. 1 ꝋ 1400 мм полиестер цијеви. На основу постојеће инфраструктуре у окужењу омогућено је њено кориштење (саобраћајнице, вода, струја, канализација) као и рјешавање специфичних захтјева инвеститора Могућности проширења и изградње телефонске мреже обезбјеђене су израдом техничких рјешења, чијој реализацији би се приступило у складу са потребама инвеститора. Локација 2 својом југоисточном границом излази на магистрални пут Брод-Дервента-Добој-Зеница-Сарајево. Потпуно је неизграђена што оставља могућност организовања простора у складу са жељама и потребама инвеститора. Магистрални пут је уједно и граница са локацијом 3 тако да постоји простор за проширење уколико је површина ПЗ2 недовољна за организацију пословања потенцијалног привредног субјекта.

Локација 3

Површина: 30 ха
Припадност зони градског грађевинског земљишта: ИВ зона
Класификација према ђелатности: МЈЕШОВИТА
Класификација по величини: МАЛА
Удаљеност од граничног прелаза: 1 км
Удаљеност од магистралног пута: 0 км
Предности: Налази се на главној цести. Зона је потпуно недовршена. Могућност проширења на површину локације 2.


Види олакшице

Опис

Граница Локације 3 почиње на мјесту гђе се спаја ободни канал са улицом Крајишких бригада (почетак катастарске парцеле означене као к.ч. 2023). Одавде се граница креће правцем улице Крајишких бригада до катастарске парцеле означене као к.ч. 2382, гђе скреће у правцу истока по границама катастарских парцела означених као к.ч. 2380, 2377. 2378 и 2360. Граница излази на Стадионску улицу и иде у правцу југа до катастарске парцеле означене као к.ч. 2359. Прати је до кч. 2336 Идући у правцу југа до границе парцеле к.ч. 2312/1 која се протеже до некатегорисаног пута `Топлице”. Пратећи наведени пут иде западно до к.ч. 2309, настављајући према југу пратећи границу наведене парцеле и парцела означених као к.ч. 2302, 2300 све до улице Бродског батаљона. У улици Бродски батаљон граница скреће у правцу запада и пратећи наведену улицу долази до границе парцеле к.ч. 2049. Са тог мјеста граница иде у правцу сјевера до к.ч. 2045 и 2044 и долази до ободног канала означеног као к.ч. 2025. Ободним каналом иде у правцу запада до почетне тачке. На карти је уцртан електродистрибутивна мрежа. Означена је приближна неангажована (слободна) снага на напонским нивоима 0,4 КВ на појединачним ТС, односно 10 КВ на појединачним далеководима. Постојеће стање и могућности прикључка на водоводну и канализациону мрежу: Зона 3 креће од Моцељ канала а водоводна линија иде из круга Водовода. Намјена јој је била за кориштење допреме воде у фабрику за прераду воде из бунара 5, који не ради од 2000. Године (улица Стадионска). Потребно извршити промјену намјене. Колекторски правац бр. 1 у правцу улице Бродског батаљона. Друга могућност прикључка је колекторски правац 200 м. ꝋ 1400. На основу постојеће инфраструктуре у окружењу омогућено је њено кориштење (саобраћајнице. вода. Струја, канализација) као и рјешавање специфичних захтјева инвеститора. Могућности проширења и изградње телефонске мреже обезбјеђени су израдом техничких рјешења, чијој реализацији би се приступило у складу са потребама инвеститора. Локација 3 својом сјеверозападном границом излази на магистрални пут Брод-Дервента-Добој-Зеница-Сарајево. Највећим дијелом је неизграђена што оставља могућост организовања простора у складу са жељама и потребама инвеститора. Магистрални пут је уједно и граница од локације тако да постоји простор за проширење, уколико је површина ПЗ3 недовољна за организацију пословања потенцијалног привредног субјекта.

Локација 4

Површина: 7,7 ха
Припадност зони градског грађевинског земљишта: В зона
Класификација према ђелатности: Пословно-услужна
Класификација по величини: МИЦРО
Удаљеност од граничног прелаза: 2 км
Удаљеност од магистралног пута: 0,5 км
Предности: Зона је потпуно недовршена. У близини зграда металне индустрије.


Види олакшице

Опис

Локација 4 креће у тачки гђе се спајају катастарске парцеле означене као к.ч. 2262, 2265 и 2284 у улици Бродског батаљона идући у правцу истока до границе са катастерском парцелом означеном као к.ч. 2258 и скреће у правцу југа граничећи са источном границом к.ч. 2259 до тромеђе катастарских парцела означених као к.ч. 2259, 2251 и 2250. Границом парцеле означене као к.ч. 2250 излази на Стадионску улицу. Наведеном улицом наставља према југу до локалног пута који је означен као к.ч. 2234. Ту се граница ломи и иде у правцу запада у дужини од цца 50,00 м. Са те тачке скреће према југу границом катастарске парцеле означене као к.ч. 2243 па све до к.ч. 2237. На тромеђи катастарских парцела означених као к.ч. 2237, 2244 и 2236 граница се поново ломи у правцу запада и долази до краја катастарске парцеле означене као к.ч. 2244. Са наведеног мјеста граница иде у правцу сјевера пратећи границу парцела означених као к.ч. 2236, 2285, 2261 и 2262 спајајући се у почетној тачки границе Локације 4. На карти је уцртана електродистрибутивна мрежа.” Означена је приближна неангажована (слободна) снага на напонским нивоима 0,4 КВ на појединачним ТС, односно 10 КВ на појединачаним далеководима. Постојеће стање и могућности прикључка на водоводну и канализациону мрежу: снабђевање воде из улице Стадионска 15110мм, ПЕХД цијеви, удаљеност до Зоне водоводне линије је 50м. Канализациона цијев дужине 50 м до мјеста прикључка на постојећи колекторски правац, 01400 мм. На основу постојеће инфраструктуре у окужењу омогућено је њено кориштење (саобраћајнице, вода, струја, канализација) као и рјешавање специфичних захтјева инвеститора. Могућност проширења и изградње телефонске мреже обезбјеђени су израдом техничких рјешења чијој реализацији би се приступило у складу са потребама инвеститора. Локација 4 је потпуно неизграђена што оставља могућност организовања простора у складу са жељама и потребама потенцијалних улагача. У близини послују привредни субјекти (метална индустрија), што представља предност инвеститорима чије би пословање било везано за исте.

Локација 5

Површина: 32,5 ха
Припадност зони градског грађевинског земљишта:  В зона
Класификација према ђелатности: Производна
Класификација по величини: МАЛА
Удаљеност од граничног прелаза: 2 км
Удаљеност од магистралног пута: 1,5 км
Предности: Ин тхе вицинитy оф тхе зоне тхе метал индустрy хас беен девелопед. 0,1 км фром Сава ривер.


Види олакшице

Опис

Граница Локације 5 иде од тачке гђе се спајају катастарске парцеле означене као к.ч. 3125 и 3197 у улици Бродског батаљона. Граница иде до скретања у улици која води према Адаптерима, означену као к.ч. 3185. На том мјесту граница се ломи и иде у правцу југоистока границом катастарских парцела означених као к.ч. 3185 и наставља у правцу источних граница парцела означених као к.ч. 3243, 3248, 3249, 3289. На тромеђи катастарских парцела означених као к.ч. 3287. 3289 и 3290 граница се ломи и иде у праву запада пратећи границу парцеле означене као к.ч. 3290. долазећи до тромеђе парцела означених као к.ч. 3238/131, 3292 и 3291. На наведеном мјесту граница ове локације иде у правцу запада пратећи јужну линију катастарских парцела означених као к.ч. 3238/131. 3239. Са мјеста тромеђе катастарских парцела означених као к.ч. 3239, 3293 и 3238/131, граница скреће према сјеверу до улице Коридор живота, гђе наведеном улицом иде до ул. Српских бораца, гђе скреће у правцу запада до краја парцеле означене као к.ч. 3192. Граница прати јужну линију парцеле к.ч. 3195 идући у правцу запада до к.ч. 3197 гђе се граница ломи у правцу сјевера и долази до почетне тачке границе ове локације у улици Бродског батаљона. На карти је уцртана електродистрибутивна мрежа. Означена је приближна неангажована (слободна) снага на напонским нивоима 0.4 КЊ на појединачним ТС, односно 10 КЊ на појединачним далеководима. Постојеће стање и могућности прикључка на водоводну и канализациону мрежу – снабђевање воде из улице Бродског батаљона ꝋ 110 мм. Канализација профила ꝋ 800 мм, удаљеност до уласка у зону је 30 ин на постојећи колекторски правац. У склопу Локације 5 развијена је метална индустрија што представља предност привредним субјектима чије би пословање било везано за исте. Обала пловног правца ријеке Саве се налази на удаљености од 100 м, што би олакшало пласирање транспорт робе потенцијалним привредним субјектима који се баве производњом.

Локација 6

Површина: 277,8 ха
Припадност зони градског грађевинског земљишта: ВИ зона
Класификација према ђелатности: Производна
Класификација по величини: ВЕЛИКА
Удаљеност од граничног прелаза: 3 км
Удаљеност од магистралног пута: 0 км
Предности: Оне парт оф тхе зоне ис опенед то тхе Сава ривер њатерњаy анд тхе отхер ис цоннецтед то тхе маин роад. Оил Рефинерy ис парт оф тхис зоне.


Види олакшице

Опис

Граница Локације 6 почиње у улици Ј. Ј. Змаја и то на почетку катастарске парцеле означене као к.ч. 2192. Са наведен тачке граница локације иде наведеном улицом до границе са К О. Кричаново. Граница локације се ту ломи и иде у правцу запада, пратећи границу К. О. Кричаново са К О. Мочила Доња. Идући у правцу запада долази на тромеђу К О. Брод, К. О. Кричаново и К О. Мочила Доња, настављајући у правцу запада и пратећи линију разграничења К.О. Брод и К О. Мочила Доња све до катастарске парцеле означене као к.ч. 4070. На том мјесту граница се ломи и иде у правцу сјевера пратећи границу к.ч. 4070, све до к.ч. 4084, настављајући у правцу сјеверозапада границом катастарских парцела означених као к.ч. 3953 до к.ч. 3945 (АД “Рафинерија нафте” Брод). Саставни дио ове локације представља и комплекс Рафинерије, тако да граница из наведене тачке прати границу посједа АД “Рафинерија нафте” Брод који завршава у почетној тачки границе ове локације у улици Ј. Ј. Змаја. На карти је уцртана електродистрибутивна мрежа. Означена је приближна неангажована (слободна) снага на напонским нивоима 0.4 КВ на појединачним ТС. односно 10 КВ на појединачним далеководима. Постојеће стање и могућности прикључка на водоводну и канализациону мрежу – почиње од улице Ј.Ј. Змаја, профил водоводне линије 125 мм, АЦ цијеви, удаљеност од Зоне 20 м. Канализација. Колекторски правац бр. 1 пролази кроз пословну зону бр. 6, 1400 мм. На основу постојеће инфраструктуре у окружењу омогућено је њено кориштење (саобраћајнице, вода, струја, канализација) као и рјешавање специфичних захтјева инвеститора Могућност проширења и изградње телефонске мреже обезбјеђени су израдом техничких рјешења чијој реализацији би се приступило у складу са потребама инвеститора. АД “Рафинерија нафте” Брод се налази у саставу Локације 6 што представља предност привредним субјектима чије би пословање било везано за исту. Дијелом који припада Рафинерији излази на пловни правац ријеке Саве. Сјевероисточна граница је магистрални пут.

Локација 7

Површина: 9,5 ха
Припадност зони градског грађевинског земљишта: ИИ зона
Класификација према ђелатности: Пословно-услужна
Класификација по величини: МИЦРО
Удаљеност од граничног прелаза: 0,1 км
Удаљеност од магистралног пута: 0,1 км
Предности: У близини државне границе, Саве и центра града. Затвори центар дио је ове пословне зоне.


Види олакшице

Опис

Граница Локације 7 почиње из улице 26. Августа, односно од Катастарске парцеле означене као к.ч. 3622/1 и иде у правц истока пратећи правац наведене улице, све до одвајања пута за насеље Скеле и креће се у правцу југа граничећи са наведеним насељем, те долазећи до пута означеног као к.ч. 3425. Пратећи правац пута, граница ПЗ7 иде у правцу запада, на раскрсници скреће у правцу југа и долази до улице П. И Ослободиоца. Наведеном улицом граница наставља у правцу запада до улице Ј. Дучића. На раскрсници граница скреће у правцу сјевера и наведеном улицом долази до границе к.ч. 3622/1 (стара депонија смећа). Ту се ломи и иде у правцу запада пратећи линију раздвајања приватних посједа означених као к.ч. 3622/1 и 3621/1. Западна граница ових парцела је граница Локације 7 која иде у правцу сјевера до почетне тачке границе локације у улици 26. Августа. На карти је уцртана електродистрибутивна мрежа. Означена је приближна неангажована (слободна) снага на напонским нивоима 0,4 КВ на појединачним ТС, односно 10 КВ на појединачним далеководима. Постојеће стање и могућности прикључка на водоводну и канализациону мрежу – Водоводна линија  ꝋ 160 мм из улице 26. Августа и водоводна линија ꝋ110 мм улица Јована Дучића. Обе линије се спајају са пословном зоном. Канализација ꝋ 1000 мм пролази кроз зону и иде у правцу Стадионске улице. На основу постојеће инфраструктуре у окружењу омогућено је њено кориштење (саобраћајнице, вода, струја, канализација) као и рјешавање специфичних захтјева инвеститора Могућност проширења и изградње телефонске мреже обезбјеђени су израдом техничких рјешења чијој реализацији би се приступило у складу са потребама инвеститора. У склопу Локације 7 налази се тржни центар “Врата Босне” и у току је изградња “Градске тржнице” што ће чинити својеврсни пословно-услужни центар града, са великом концентрацијом и дневним протоком људи. Зона граничи са средњошколским центром “Никола Тесла” чији ученици чине потенцијалне кориснике привредним субјектима који би се бавили пословно-услужном ђелатношћу у овој зони.

Локација 8

Површина: 133,6 ха
Припадност зони градског грађевинског земљишта: Ван зоне градског земљишта
Класификација према ђелатности: МЈЕШОВИТА
Класификација по величини: ВЕЛИКА
Удаљеност од граничног прелаза: 9,0 км
Удаљеност од магистралног пута: 0 км
Предности: Једним дијелом излази на пловни правац ријеке Саве, магистрални пут пролази кроз зону.

 


Види олакшице

Опис

Граница Локације 8 креће од раскрснице магистралног пута Брод-Дервента и локалног пута који се одваја према рибњаку. Пратећи магистрални пут у правцу Дервенте ПЗ8 обухвата 100,00 м са лијеве и десне стране, појас који води све до рампе “Митровида”. Наведена зона обухвата и појас жељезничке пруге који иде паралелно са магистралним путем. На карти је уцртана електродистрибутивна мрежа. Означена је приближна неангажована (слободна) снага на напонским нивоима 0,4 КВ на појединачним ТС, односно 10 КВ на појединачним далеководима. Постојеће стање и могућности прикључка на водоводну и канализациону мрежу – Водоводна линија пролази поред локације у појасу старе жељезничке пруге профил ꝋ 160. На наведеној локацији немамо канализационе мреже нити могућност спајања на исту. На основу постојеће инфраструктуре у окружењу омогућено је њено кориштење (саобраћајнице, вода, струја, канализација) као и рјешавање специфичних захтјева инвеститора. Могућност проширења и изградње телефонске мреже обезбјеђени су израдом техничких рјешења чијој реализацији би се приступило у складу са потребама инвеститора. Кроз Локацију 8 пролази магистрални пут. Малим дијелом на сјеверу има директну везу са пловним правцем ријеке Саве што би увелико олакшано пласирање и транспорт робе потенцијалног привредног субјекта који се бави производњом. Зоном пролази жељезнички правац Брод – Модрича, који би уколико се рестаурише био огромна предност потенцијалним инвеститорима на локацији 8.

CONTACT US

If there are any questions you'd like to ask, please fill in the below form and one of our team members will contact you back.

X
CONTACT US